Ιστορικό Λεξικό Επιστημονικών Όρων

Το Ιστορικό Λεξικό Επιστημονικών Όρων αντλεί το υλικό του από ελληνικά φιλοσοφικά και επιστημονικά κείμενα, που τυπώθηκαν μεταξύ 1600 και 1821 και βρίσκονται καταχωρημένα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ. Περιλαμβάνει όλους τους κύριους όρους φυσικής φιλοσοφίας, μαθηματικών, γεωγραφίας, «εμπορικής επιστήμης», φυσικής ιστορίας και φιλοσοφίας. Οι ορισμοί του λεξικού συντάχθηκαν μέσα από τη συνθετική μελέτη των αποσπασμάτων όπου απαντούν οι σχετικοί όροι, γι’ αυτό και σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται αναγκαία η επισήμανση της πολυσημίας των όρων και της μεταβολής του περιεχομένου τους με την πάροδο του χρόνου.

Το λεξικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ σε μορφή PDF. Με τη βοήθεια του πίνακα περιεχομένων που συνοδεύει το ηλεκτρονικό αρχείο, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στα περιεχόμενα του λεξικού ή να εντοπίσουν τους συγκεκριμένους όρους που αναζητούν και να τυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους.

Έρευνα και σύνταξη λημμάτων:
Κατερίνα Σούλα

Σύμβουλοι έρευνας:
Κώστας Γαβρόγλου, Μανώλης Πατηνιώτης

Εκδοτική επιμέλεια:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης