Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αλλοίωσις
Ορισμός: αριστοτελικός όρος που δηλώνει τη μεταβολή που συμβαίνει στα σώματα (στο εντελεχεία ον, όχι στο δυνάμει ον) ως προς την ποιότητα. Αντιδιαστέλλεται προς τις μεταβολές της ουσίας: α) τη γένεση (τη μεταβολή από το μη ον στο ον, δηλαδή στο ενεργεία ον), β) τη φθορά (τη μεταβολή από το ον στο μη ον, δηλαδή το δυνάμει ον), γ) την αύξηση και μείωση (μεταβολές της ποσότητας).

Εμφανίσεις του όρου "αλλοίωσις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αλλοίωσις":
  132 , 173 , 179 , 35 , 36 , 66