Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: διάστημα
Ορισμός: (Κόσμου):το άπειρο διάστημα στο οποίο έχουν ύπαρξη και θέση τα σώματα του σύμπαντος.

Εμφανίσεις του όρου "διάστημα"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "διάστημα":
  116 , 148 , 157 , 164 , 8 , 219 , 251 , 262 , 279 , 287 , 299 , 305 , 311 , 317 , 348 , 51 , 57 , 58 , 76