Επικοινωνία

ΜΙΘΕ
Μανώλης Πατηνιώτης (mpatin at phs.uoa.gr)
Τηλέφωνο: 210-727 5514
Fax: 210-727 5515
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα ΜΙΘΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157-71

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Μιχάλης Χατζόπουλος (mike at di.uoa.gr)
Γιάννης Ιωαννίδης (yannis at di.uoa.gr)
Σέργιος Θεοδωρίδης (stheodor at di.uoa.gr)
Τηλέφωνο: 210-727 5503
Fax: 210-727 5514
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157-74