Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ορίζων
Ορισμός: η κυκλική επιφάνεια (σημείο επαφής ουρανού και γης) που διαχωρίζει το ορατό μέρος του ουρανού από το άλλο μη ορατό μισό, που βρίσκεται κάτω από τη γη ή εκείνο το μέρος της επιφάνειας της γης το οποίο βλέπουμε σε ευρύχωρο και ελεύθερο τόπο. Ονομάζεται ορίζων επειδή καθορίζει το οπτικό πεδίο μας.

Εμφανίσεις του όρου "ορίζων"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ορίζων":
  2
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Γεωγραφίας
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1804
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ορίζων":
  4 , 12 , 15