Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: σκληρότης
Ορισμός: μία από τις ιδιότητες των σωμάτων. Σκληρά και στερεά θεωρούνται όσων σωμάτων τα μέρη αντέχουν την πίεση και δύσκολα υποχωρούν διαχωριζόμενα. Τα σκληρά δεν είναι και πυκνά. Σκληρά σώματα αμετάβλητα ως προς το σχήμα είναι μόνο τα ελάχιστα υλικά σωματίδια. Τα σύνθετα σώματα υποχωρούν με τριβή, σύμπτυξη, θλίψη, τομή, διότι έχουν πόρους. Όσων τα μέρη υποχωρούν με μετρία πίεση και διαχωρίζονται εύκολα, λέγονται απαλά. Τα σκληρά διακρίνονται σε εύθραυστα και εύσχιστα.

Εμφανίσεις του όρου "σκληρότης"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σκληρότης":
  42
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σκληρότης":
  541 , 412 , 413 , 426 , 441