Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: πείραμα
Ορισμός: είναι η ακριβής εξέταση των φαινομένων, τα οποία εκδηλώνονται στα φυσικά σώματα, όταν τα προκαλούμε με δική μας παρέμβαση και η οποία βοηθά στη βαθύτερη γνωριμία της φύσης των όντων. Οι πειραματικές διαδικασίες συνέβαλαν στην πραγματοποίηση σημαντικών ανακαλύψεων.

Εμφανίσεις του όρου "πείραμα"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "πείραμα":
  118 , 39 , 55
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "πείραμα":
  91 , 93 , 108 , 7 , 15 , 34 , 40 , 49 , 57
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "πείραμα":
  91 , 94 , 95 , 104 , 105 , 106 , 116 , 145 , 6 , 159 , 172 , 179 , 191 , 226 , 295 , 302 , 303 , 304 , 305 , 361 , 368 , 373 , 379 , 380 , 481 , 483 , 502 , 525 , 546 , 557 , 571 , 579 , 580 , 581 , 582 , 50 , 603 , 645 , 55 , 722 , 85