Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: χρόνος
Ορισμός: είναι η ιδέα που έχουμε για τη διατήρηση της ύπαρξης των πραγμάτων. Αποτελεί μέτρο της κίνησης. Δεν είναι πραγματική ουσία. Για να προσδιορίσουμε και να μετρήσουμε τα μέρη του χρησιμοποιούμε τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων (ηλίου, αστέρων) ή τα λικνικά ωρολόγια (εκκρεμή) κ.λπ. Τα μέρη του χρόνου παραβαλλόμενα και μετρούμενα αποτελούν τις εποχές, τις ώρες, τα έτη, τους αιώνες κ.λπ. Ο χρόνος λαμβάνεται με δύο τρόπους: α) κατά ποσόν (π.χ. δύο, τρεις κινήσεις), β) κατά τάξη, (πρότερη, ύστερη κίνηση). Διαιρείται σε παρελθόντα, μέλλοντα, παρόντα., αόριστο και ορισμένο, απόλυτο (αληθή, μαθηματικό) και σχετικό (κοινό, αισθητό ή ανώμαλο). Ο χρόνος είναι άπειρα διαιρετός και διατεταγμένος.

Εμφανίσεις του όρου "χρόνος"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  118 , 119 , 264 , 29 , 411
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  465 , 376 , 493 , 508 , 509 , 387 , 654 , 463
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  380 , 381 , 382 , 383 , 384 , 389 , 390 , 391 , 401 , 414 , 454 , 455 , 456 , 457 , 458 , 459 , 460 , 461 , 463 , 465 , 473 , 474 , 476 , 477 , 479 , 480 , 484 , 485 , 486 , 490 , 491 , 494 , 503 , 510 , 553 , 554 , 555 , 603 , 606
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  ιβ´ , 133 , 213 , 214 , 6 , 240 , 274 , 289 , 295 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 , 310 , 313 , 318 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323 , 335 , 336 , 337 , 341 , 353 , 354 , 355 , 368 , 458 , 498 , 76
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  26 , 28 , 29 , 34 , 47 , 49 , 50 , 51 , 64
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  81
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  20 , 28 , 124 , 147 , 12
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  192 , 217 , 228 , 39
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  109 , 7 , 134 , 9 , 156 , 11 , β´ , γ´ , 34 , 35 , 36 , 40 , 41 , 42 , 43 , 49 , 50 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 63 , 73 , 84
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  78 , 129 , 132 , 133 , 134 , 135 , 140 , 144 , 147 , 158 , 159 , 160 , 166 , 173 , 181 , 182 , 190 , 193 , 201 , 206 , 208 , 209 , 210 , 212 , 213 , 215 , 217 , 227 , 228 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 249 , 250 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263 , 264 , 265 , 266 , 267 , 269 , 270 , 271 , 275 , 277 , 278 , 294 , 369 , 371 , 384 , 385 , 387 , 396 , 65 , 68
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  87 , 89 , 93 , 94 , 98 , 100 , 115 , 116 , 117 , 119 , 196 , 197 , 211 , 212 , 213 , 217 , 220 , 222 , 223 , 226 , 232 , 265 , 266 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 23 , 79
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  157 , 179 , 259 , 88
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  98 , 108 , 110 , 113 , 114 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 127 , 128 , 130 , 12 , 180 , 17 , 18 , 25 , 33 , 34 , 38 , 39 , 49 , 54 , 62 , 63 , 64 , 65 , 68 , 89 , 92
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  69 , 71 , 81 , 89 , 123 , 138 , 145 , 149 , 150 , 167 , 168 , 171 , κα´ , 4 , 28 , 38 , 52
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  100 , 101 , 102 , 104 , 108 , 109 , 133 , 134 , 140 , 141 , 142 , 143 , 145 , 149 , 150 , 151 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 164 , 165 , 166 , 168 , 169 , 208 , 220 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 263 , 269 , 297 , 331 , 365 , 428 , 40 , 51 , 54 , 73 , 74 , 75 , 76 , 4 , 88 , 89 , 92
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "χρόνος":
  98 , 114 , 115 , 123 , 132 , 162 , 11 , 14 , 16 , 32 , 36 , 44 , 57 , 59 , 63