Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: φθίσις
Ορισμός: στην αριστοτελική φιλοσοφία είναι η σμίκρυνση, η ποσοτική ελάττωση, η μείωση του ήδη υπάρχοντος μεγέθους, η κίνηση από τη μείζονα στην ελάσσονα ποσότητα. Αντιδιαστέλλεται προς την αύξηση (επίσης μεταβολή της ποσότητας), ενώ η γένεση και φθορά αποτελούν μεταβολές της ουσίας και η αλλοίωση μεταβολή της ποιότητος.

Εμφανίσεις του όρου "φθίσις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φθίσις":
  157 , 190 , 191