Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: φυσική
Ορισμός: η επιστήμη που εξετάζει τις ιδιότητες - δυνάμεις των σωμάτων και ερμηνεύει τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου, γνωρίζοντάς τα δια των αισθήσεων. Η γνώση περί αυτών ταξινομείται στους κλάδους: Φυσική, Χημεία, Φυσική Ιστορία. Μέθοδος μελέτης τους το πείραμα, η παρατήρηση, εναλλακτικά η αναλογία και μερικώς η γεωμετρία (αναζήτηση του μεγέθους των αποτελεσμάτων - αιτιών). Προϋπόθεση της προόδου της φυσικής οι τέσσερις κανόνες του Newton. Σημαντική η συμβολή της στην τελείωση του νου, στην καθημερινή ζωή, στις μηχανικές τέχνες, στην καλλιέργεια της γης, στην οικονομία - ιατρική, στην απαλλαγή από προλήψεις - δεισιδαιμονίες,, στη φανέρωση της θείας πρόνοιας.

Εμφανίσεις του όρου "φυσική"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φυσική":
  ι´ , ιγ´ , 131 , 141 , 6 , 7 , 8 , ζ´ , η´ , θ´
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φυσική":
  109 , 7 , 27 , 395 , 410 , 475 , 491 , 507 , 530 , 536 , 537 , 545 , 546 , 549 , 550 , 558 , 559 , 570 , 575 , 579 , 593 , 625 , 626