Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: βάρος
Ορισμός: είναι η μικρή ή μεγάλη πίεση την οποία ασκεί ένα σώμα. Ως μονάδα βάρους λαμβάνεται η λίτρα ή η δραχμή. Δύο σώματα ίσα ως προς τον όγκο, διαφορετικά ως προς την ύλη, ασκούν διαφορετικές πιέσεις και το βαρύτερο από αυτά ονομάζεται ειδικώς βαρύτερο, το ελαφρότερο, ειδικώς ελαφρότερο.

Εμφανίσεις του όρου "βάρος"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βάρος":
  193 , 212 , 213 , 44 , 45
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βάρος":
  73 , 87 , ιγ´ , 168 , 185 , δ´ , 8 , 11 , 12 , 25 , 26 , 27 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 41 , 43 , 45 , 47