Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αδρανία
Ορισμός: δύναμη ή ιδιότητα των υλικών μορίων των σωμάτων (στερεών – ρευστών), ανάλογη προς την ύλη (όγκο) τους, με την οποία κάθε σώμα διατηρεί την ιδιαίτερη κινητική του κατάσταση (της κίνησης ή ηρεμίας) αμετάβλητη. Ο όρος δηλώνει την αδυναμία της ύλης να μεταβάλλει αφ’ εαυτής την κινητική της κατάσταση και χαρακτηρίζεται ως δύναμις παθητική ή αντενέργησις. Δεν οφείλεται στη βαρύτητα.

Εμφανίσεις του όρου "αδρανία"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αδρανία":
  76 , 77 , 85 , 86 , 101 , 106 , 172 , 211 , 225 , 226 , 229 , 302 , 330 , 331 , 332 , 402
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αδρανία":
  97 , 163 , 14 , 39 , 71 , 72