Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: άπειρον
Ορισμός: είναι το αμερές και άποσον, για το σχήμα του οποίου δεν υπάρχει πέρας, το αέναο, που δεν διατηρεί πάντοτε την αυτή έκφανση. Στους αριθμούς άπειρο θεωρείται αυτό που προκύπτει κατά πρόσθεση και κατά διαίρεση (το απειροστό). Ο χρόνος θεωρείται επίσης άπειρος και απειροστός.

Εμφανίσεις του όρου "άπειρον"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  124 , 160 , 250 , 278 , 22 , 395 , 43 , 45 , 56 , 77
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  553 , 554 , 560 , 575 , 593 , 613
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  ιβ´ , 85 , 87 , ιγ´ , 104 , 105 , 106 , 107 , 109 , 111 , 112 , 114 , 121 , 122 , 123 , 128 , 129 , 130 , 132 , 133 , 134 , 138 , 140 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , ιθ´ , 152 , 153 , κ´ , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , κα´ , 172 , κζ´ , 277 , 324 , 325 , 326 , 345 , 346 , 347 , 348 , 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 354 , 355 , 356 , 357 , 382 , 394 , 419 , 444 , 21 , 454 , 456 , 457 , 458 , 459 , 470 , 473 , 474 , 475 , 476 , 477 , 478 , 479 , 480 , 481 , 482 , 483 , 484 , 485 , 486 , 487 , 488 , 489 , 492 , 493 , 494 , 500 , 501 , 502 , 503 , 507 , 508 , 509 , 510 , 526 , 539 , 544 , 545 , 546 , 547 , 548 , 551 , 552 , 556 , 557 , 559 , 560 , 563 , 571 , 572 , 575 , 576 , 577 , 583 , 584 , 596 , 597 , 600 , 601 , 604 , 607 , 608 , 609 , 611 , 614 , 615 , 616 , 617 , 618 , 624 , 625 , 630 , 634 , 635 , 640 , 641 , 642 , 643 , 645 , 648 , 48 , 52 , 55 , 57 , 71
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  92 , 111 , 153 , 211 , 215 , 14 , 353 , 356 , 22 , 438
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  77
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  2 , 3 , 28 , 38 , 39 , 20 , 53 , 54 , 55 , 118 , 125 , 127 , 172 , 173 , 188 , 192 , 42 , 93 , 86
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  11 , 16
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  95 , 156 , 165 , 166 , 185 , 30 , 83
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  96 , 126 , 176 , 14 , 25 , 67
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  100 , 117 , ιη´ , 168 , 171 , 175 , 176 , 184 , 192 , 193 , 194 , 202 , 203 , 216 , 217 , 236 , 246 , 284 , 348 , 362 , 374 , 378 , 388 , 391 , 393 , 396 , 397 , 398 , 32 , 34 , 38
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  100 , 121 , γ´ , ε´ , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 30
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  99 , 146 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 240 , 59 , 60
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  98 , 104 , 113 , 138 , 152 , 153 , 173 , 17 , 190 , 193 , 218 , 40 , 44 , 49 , 51 , 64 , 70 , 74 , 75 , 76
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  96 , 139 , 23 , 328 , 29 , 389 , 45 , 46 , 48 , 49 , 50 , 51 , 53 , 69 , 71 , 74 , 79 , 84 , 85 , 86 , 90 , 93
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "άπειρον":
  115 , 117 , 128 , 155