Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: γη
Ορισμός: ένα από τα τέσσερα στοιχεία της αριστοτελικής θεωρίας, ταυτίζεται με το ξηρό στοιχείο. Από τους νεότερους θεωρείται σύνθετη και πολλών ειδών. Η φύση των ενδότατων μερών της παραμένει απρόσιτη στην ανθρώπινη παρατήρηση. Θεωρείται ως στέρεη βάση – χωρίς αέρα - της επικείμενης γης ή ως ένας ευμεγέθης μαγνήτης.

Εμφανίσεις του όρου "γη"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "γη":
  115 , Πίνακας , 17 , δ´ , 51
 1. Τίτλος:   Ιστορία και Περιγραφή της Αγίας Γης και της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ
  Συγγραφείς:  Νοταράς Xρύσανθος
  Χρονολογία έκδοσης:  1728
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "γη":
  1 , 2
 1. Τίτλος:   Ομιλίαι περί Πληθύος Kόσμων
  Συγγραφείς:  Κοδρικάς Παναγιώτης
  Χρονολογία έκδοσης:  1794
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "γη":
  46 , 48 , 49 , 50 , 52 , 53 , 54 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 63 , 64 , 83 , 85 , 92 , 93 , 94 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 116 , 117 , 120 , 124 , 126 , 132 , 134 , 139 , 140 , 144 , 145 , 146 , 164 , 165 , 169 , 171 , 173 , 174 , 182 , 183 , 188 , 190 , 191 , 193 , 194 , 196 , 197 , 198 , 199 , 202 , 205 , 214 , 228 , 233 , 237 , 238 , 239 , 240 , 245 , 247 , 248 , 251 , 253 , 257 , 258 , 261 , 276 , 278 , 279 , 283 , 284 , 285 , 293 , 294 , 330 , 341 , 342 , 347 , 348 , 353 , 356 , 376 , 378 , 442 , XLVIII , 446 , 447 , 448 , 450 , 451 , 452 , 453 , 454 , 455 , 458 , 459 , 461 , 465 , 467 , 471 , 472 , 475 , 478 , 479 , 6 , 14 , 27 , 32 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "γη":
  95 , 125 , 128 , 136 , 188 , 201 , 217 , 258 , 260 , 263 , 270 , 271 , 272 , 273 , 274 , 278 , 279 , 289 , 25 , 26 , 314 , 318 , 324 , 28 , 334 , 353 , 357 , 32 , 382 , 42 , 70
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "γη":
  157 , 203 , 289 , 309 , 630 , 673 , 746 , 747