Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: φθορά
Ορισμός: όρος της αριστοτελικής φιλοσοφίας που δηλώνει τη μετάβαση του όντος στην κατάσταση του μη όντος, τη μεταβολή από την ουσία στη μη ουσία (στη δυνάμει κατάσταση της ύλης). Η ύλη αποτελεί το υλικό αίτιο της γένεσης – φθοράς και της αιωνιότητάς της., γιατί μπορεί να λάβει διάφορες ουσιακές μορφές. Η φθορά, όπως και η γένεση αποτελούν κινήσεις της ουσίας, όψεις της μεταβολής της. Ενώ η ύπαρξη στο σύνολό της φαίνεται ότι φθίνει, καθώς τα πράγματα περνούν από την κατάσταση του όντος στο μη ον, από το πρότερο στο ύστερο, η φθορά δεν ταυτίζεται με το μη ον και η αιωνιότητα της γένεσης δεν αναιρείται, απλώς το ον περνάει σε μια κατάσταση δυνατότητας που δεν γίνεται από την αίσθηση αντιληπτή.

Εμφανίσεις του όρου "φθορά"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φθορά":
  23
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φθορά":
  193 , 194 , 242 , 61 , 69 , 84 , 88