Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ηλεκτρική
Ορισμός: πεφλογισμένον πυρ, ρευστή απλή και αόρατη ουσία, διάχυτη στο σύμπαν, όμοια με τον αιθέρα, χωρίς αισθητό βάρος, όμοια με το θερμαντικό και το φως. Περιέχεται σε όλα τα σώματα, ηρεμεί μέσα τους, και ελευθερώνεται ως πυρ με τριβή ή άλλη αιτία. Κατά το Θεόφραστο (300 π.Χ) παράγεται από το ήλεκτρο και έλκει τα σώματα. Μελετήθηκε επισταμένως το 17ο και κυρίως το 18ο αιώνα. Γίνεται γνωστή από τα αποτελέματά της (έλξη – απώθηση), αλλά αγνοούνται τα αίτια της συμπεριφοράς της. Διατυπώθηκαν γι’ αυτή πολλές θεωρίες από τους Nollet, DuFay, Jalambert, Franklin. Μεταξύ αυτών η υπόθεση για τη διπλή ηλεκτρική ύλη από υαλώδες και ρητινώδες ρευστό που, συνενούμενα σε ένα, συνιστούν ένα σύνθετο ουδέτερο ηλεκτρικό ρευστό. Η ανάλυση και η σύνθεσή του προκαλεί τα ηλεκτρικά φαινόμενα [θεωρία των DuFay, Aunus].

Εμφανίσεις του όρου "ηλεκτρική"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ηλεκτρική":
  160 , 162 , 163 , 164 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 174
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ηλεκτρική":
  196 , 197 , 203 , 206 , 209 , 214 , 215 , 217 , 218
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ηλεκτρική":
  170 , 520 , 521 , 522 , 523 , 526 , 527 , 531 , 533 , 534 , 535 , 539 , 545 , 548 , 552 , 571 , 580 , 584 , 585 , 586 , 587 , 590 , 600 , 601 , 606 , 610 , 614 , 617 , γ´
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ηλεκτρική":
  93 , 96 , 106 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 41 , 42 , 43 , 44 , 48 , 54 , 55 , 65 , 66 , 67 , 69 , 73 , 74 , 75