Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αντίσκιοι
Ορισμός: είναι οι λαοί εκείνοι οι οποίοι κατοικούν στον ίδιο μεσημβρινό, σε διαφορετικούς παράλληλους κύκλους που ισαπέχουν από τον ισημερινό.

Εμφανίσεις του όρου "αντίσκιοι"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γεωγραφία Mεθοδική Απάσης της Oικουμένης
  Συγγραφείς:  Πύρρος Διονύσιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1818
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αντίσκιοι":
  29
 1. Τίτλος:   Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Φατζέας Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1760
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αντίσκιοι":
  27 , 28