Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: κινήσεως
Ορισμός: (είδη):είναι η απλή, η σύνθετη, η κατά φύσιν, η έξω φύσεως, η βίαιη, η ευθεία, η κυκλική, η απόλυτη, η σχετική κοινή, η σχετική ιδία, η ταχυνομένη, η ισοταχώς ταχυνομένη, η βραδυνομένη. Στα είδη της κίνησης - μεταβολής (κατά την αριστοτελική φιλοσοφία) συγκαταλέγονται η γένεση, η φθορά, η αύξηση, η μείωση, η αλλοίωση και η φορά.

Εμφανίσεις του όρου "κινήσεως"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Αρμονία Οριστική
  Συγγραφείς:  Βλάχος Γεράσιμος Κρης
  Χρονολογία έκδοσης:  1661
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινήσεως":
  51
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινήσεως":
  117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 3 , 156 , 157 , 160 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 176 , 187 , 188 , 198 , 205 , 216 , 217 , 223 , 226 , 230 , 231 , 234 , 237 , 255 , 300 , 301 , 302 , 331 , 334 , 347 , 356 , 357 , 370 , 377 , 378 , 380 , 387 , 390 , 392 , 393 , 394 , 395 , 399 , 400 , 402 , 403 , 41 , 43 , 51 , 55 , 63 , 65 , 73 , 77 , 82
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινήσεως":
  77 , 105 , 109 , 143 , ιθ´ , κ´ , 220 , 221 , 222 , 223 , 226 , 227 , 228 , 229 , 232 , 236 , 243 , 267 , 304 , 316 , 324 , 325 , 327 , 328 , 331 , 334 , 336 , 337 , 339 , 340 , 10 , 343 , 345 , 353 , 354 , 358 , 366 , 371 , 374 , 377 , 379 , 385 , 387 , 388 , 389 , 390 , 391 , 392 , 394 , 395 , 396 , 397 , 399 , 403 , 405 , 406 , 407 , 408 , 409 , 413 , 415 , 417 , 420 , 423 , 424 , 425 , 426 , 430 , 431 , 19 , 432 , 433 , 434 , 435 , 437 , 438 , 439 , 440 , 441 , 443 , 444 , 445 , 450 , 451 , 454 , 455 , 467 , 468 , 469 , 475 , 477 , 484 , 487 , 491 , 25 , 492 , 495 , 498 , 499 , 502 , 504 , 505 , 507 , 508 , 511 , 27 , 28 , 528 , 529 , 535 , 536 , 537 , 30 , 544 , 545 , 547 , 549 , 550 , 551 , 31 , 552 , 553 , 555 , 556 , 559 , 560 , 561 , 562 , 564 , 566 , 568 , 570 , 33 , 574 , 575 , 581 , 34 , 582 , 583 , 585 , 586 , 588 , 589 , 590 , 591 , 35 , 594 , 596 , 597 , 598 , 599 , 36 , 604 , 605 , 606 , 607 , 608 , 610 , 619 , 38 , 626 , 627 , 628 , 633 , 634 , 638 , 640 , 644 , 645 , 646 , 647 , 49 , 52 , 55 , 57 , 64 , 65
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινήσεως":
  164 , 198 , 214 , 221 , 285 , 297 , 321
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινήσεως":
  26 , 27 , 28 , 42 , 43 , 51 , 66 , 67 , 70 , 94 , 130 , 137 , 175 , 176 , 15 , 30 , 85
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινήσεως":
  32 , 33
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινήσεως":
  115 , 118 , 119 , 77
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1767
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινήσεως":
  11 , 185 , 188 , 193 , 27
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινήσεως":
  5 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 102 , 103 , 104 , 110 , 112 , 114 , 115 , 116 , 117 , 120 , 121 , 122 , 123 , 128 , 130 , 135 , 140 , 147 , 156 , 163 , 179 , 180 , 216 , 221 , 261 , 265 , 23 , 277 , 288 , 291 , 347 , 361 , 365 , 367 , 368 , 371 , 376 , v , 412 , 414 , 415 , 429 , 41 , 42 , 48 , 1 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 86 , 88 , 89 , 91 , 92 , 93