Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: οξύ
Ορισμός: είναι κάθε σώμα που προκαλεί στη γλώσσα όξινη γεύση, η οποία δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Έχει την ιδιότητα να κοκκινίζει τους κυανούς νωπούς καρπούς των φυτών και αν ενωθεί με γαίες, κάλια, μέταλλα μετατρέπεται σε ουδέτερο άλας. Τα οξέα λαμβάνονται από ορυκτά σώματα της γης (ορυκτά οξέα), από φυτά (φυτικά οξέα) και από ζωικές ύλες (ζωικά οξέα). Παλαιότερα θεωρούσαν τα οξέα ως σώματα απλά. Το πείραμα απέδειξε τη συνθετότητά τους.

Εμφανίσεις του όρου "οξύ"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "οξύ":
  77 , 79 , 91 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 124 , 128 , 129 , 134 , 135 , 147 , 152 , 188 , 18 , 19 , 22
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "οξύ":
  94 , 97 , 98 , 99 , 118 , 121 , 126 , 127 , 130 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 141 , 142 , 144 , 145 , 146 , 149 , 153 , 155 , 156 , 157 , 158 , 160 , 161 , 162 , 163 , 165 , 173 , 174 , 176 , 180 , 188 , 189 , 210 , 223 , 245 , 249 , 253 , 255 , 260 , 262 , 267 , 270 , 271 , 280 , 294 , 306 , 307 , 309 , 311 , 313 , 314 , 316 , 319 , 325 , 330 , 335 , 337 , 339 , 347 , 384 , 387 , 403 , 404 , 483 , 486 , 487 , 489 , 495 , 505 , 508 , 509 , 510 , 515 , 516 , 43 , 551 , 573 , 574 , 658 , 662 , α´ , γ´ , ζ´