Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αιτία
Ορισμός: είναι η αρχή του πράγματος, αυτό για το οποίο κάτι συμβαίνει. Είδη αιτίας είναι: 1) η φυσική, 2) η τεχνική, 3) η καθ’ αυτό, 4) η κατά συμβεβηκός, 5) η ομώνυμος (καθόλου αιτία), 6) η συνώνυμος (μερική αιτία), 7) η αιτία επικτήσεως, 8) η διατηρητική, 9) η προτέρα 10) η υστέρα, 11) η πρώτη (Θεός), 12) οι δεύτερες αιτίες, (νους, ουράνια σώματα, μικτά σώματα), 13) η απλή αιτία, 14) η σύνθετη. Συναίτια είναι αυτά εκ των οποίων το ένα αποτελεί αίτιον του άλλου.

Εμφανίσεις του όρου "αιτία"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  ια´ , 107 , 118 , 2 , 123 , 165 , 173 , 183 , 189 , 240 , 256 , 300 , 301 , 302 , 318 , 364 , 373 , 374 , 377 , 380 , 381 , 387 , 395 , 405 , 410 , 411 , 412 , 413 , 67 , 76 , 79
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  15 , 17 , 71
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  375 , 376 , 493 , 505 , 532 , 534 , 557 , 613 , 651 , 653 , 441 , 445 , 448 , 453 , 455 , 462
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  81 , 82 , 105 , 112 , ιζ´ , 152 , 168 , 189 , 210 , 220 , 223 , 226 , 260 , 270 , δ´ , 275 , 278 , 285 , 317 , 322 , 374 , 391 , 18 , 506 , 535 , 555 , 557 , 558 , 562 , 583 , 35 , 621 , 632 , 636 , 47 , 52 , 54 , 60 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  75
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  128 , 173 , 177 , 181 , 11 , 15 , 28 , 41 , 42 , 43 , 45 , 49 , 69 , 79 , 84 , 86 , 87 , 97 , 106 , 109 , 111 , 122 , 148 , 31 , 193 , 197 , 201 , 28 , 34 , 81 , 93 , 94 , 121 , 122 , 70 , 89
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  47
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  57
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  88 , 94 , 292 , 294 , 4 , 396 , 405
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  103 , 9 , 109 , 113 , 10 , 119 , 143 , 147 , 29 , 38 , 40 , 41 , 45 , 49 , 65 , 67 , 94 , 97
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  188 , 189 , 30 , 31
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  154 , 155
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  8 , 181 , 320
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτία":
  149 , 78