Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ανέμων ωφέλεια
Ορισμός: αν και μερικοί άνεμοι είναι επιβλαβείς, γενικότερα όμως η ωφέλειά τους είναι αναμφισβήτητη. Διώχνουν τους νοσηρούς ατμούς που ανεβαίνουν από τη γη, από τα φυτά, τα νεκρά και ζωντανά σώματα, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ασθενειών και επιδημιών που συχνά οδηγούν στο θάνατο. Καθαρίζουν το χώρο της κατοικίας μας, διασκορπίζουν τα νέφη που φέρουν τη ζωογόνο βροχή, ξηραίνουν τους υγρούς–βαλτώδεις τόπους, υγραίνουν τους ξηρούς, θέτουν σε κίνηση τα στάσιμα ύδατα, διασκορπίζουν τους σπόρους των φυτών, επιταχύνουν την πορεία των καραβιών, κινούν μύλους και άλλες χρήσιμες μηχανές.

Εμφανίσεις του όρου "ανέμων ωφέλεια"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ανέμων ωφέλεια":
  149