Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: Αλεμανία
Ορισμός: Γερμανία ή Αλλεμάγνε (Αλλεμανία): ονομάζεται και Βασίλειον Τευτονικόν ή Γερμανικόν, ενώ πολλούς αιώνες πριν έφερε τον τίτλο Άγιον Ρωμαϊκόν Βασίλειον του Γερμανικού Γένους. Οι Γάλλοι την ονομάζουν Αλλεμανία. Είναι μια εκτεταμένη χώρα στη βόρεια Ευρώπη. Συνορεύει βόρεια με τη Βαλτική Θάλασσα, ανατολικά με την Ουγγαρία, νότια με το Αδριατικό Πέλαγος και την Ιταλία, δυτικά με τη Γαλλία, τη Δανία και την Προυσία. Κάποιοι θεωρούν ότι το όνομα Γερμανία το επέβαλαν οι παλαιοί Ρωμαίοι για τα γερμανικά φύλα των Κίμβρων και Τευτόνων, τους οποίους (στα λατινικά) χαρακτήριζαν περιφρονητικά ως germanus (= εξαδέρφους), επειδή επιτέθηκαν εναντίον των Ρωμαίων και κυρίευσαν τη Ρώμη, 645 έτη μετά την οικοδόμησή της. Οι Γερμανοί είναι οι παλαιοί Κελτοί των Ελλήνων και έλκουν την καταγωγή τους από τον Κελτό, γιο του Ηρακλή. Κατ’ άλλους η χώρα ονομάσθηκε Γερμανία από τον Γαμέρ (Γόμερ) γιο του Ιάφεθ, του οποίου ο γιός Ασχανάζ κατά τη διασπορά των εθνών έφερε εδώ τους δικούς του ανθρώπους από τη Βαβυλώνα. Γι’ αυτό και οι Εβραίοι πάντοτε αποκαλούν το έθνος των Γερμανών Ασχεναζίμ. Άλλοι θεωρούν ότι ο όρος Γερμανία προήλθε από το Γουέρρα (Γέρρα = πόλεμος) και το Μαν (= ξίφος). Επομένως Γέρρεμαν = πολεμιστής. Αλλεμανία ίσως ονομάσθηκε από τη λίμνη Λεμανόν. Ως τόπος η Γερμανία είναι εύφορη. Παράγει γεωργικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, μεταλλεύματα και πολυτίμους λίθους. Οι Γερμανοί θεωρούνται σώφρονες, δίκαιοι, εργατικοί και εφευρετικοί, αργοί και υπομονητικοί στα έργα τους. Επαινούνται για τις μηχανικές κατασκευές τους. Η γλώσσα τους, που είναι συνδυασμός λατινικής και αρχαίας αγγλικής, χαρακτηρίζεται από την προφορά πολλών συμφώνων μαζί. Αν και δεισιδαίμονες και θρήσκοι, οι Γερμανοί είναι γενικά ανεξίθρησκοι. Στη χώρα τους κυριαρχούν η καθολική χριστιανική θρησκεία, ο λουθηρανισμός και ο καλβινισμός (από τον 1ΣΤ΄ αιώνα). Παράλληλα ακολουθείται το δόγμα των ανατολικών ορθοδόξων και η εβραϊκή θρησκεία. Η Γερμανία διαιρείται σε 9 διοικητικές περιφέρειες (κύκλους): 1) τον Αουστριακό, 2) τον Παβαρικό, 3) τον Σφαμπικό, 4) τον Φραγκονικό, 5) του Άνω Ρήνου, 6) του Κάτω Ρήνου 7) τον Βεστφαλικό, 8) τον Κατωσαξωνικό 9) τον Ανωσαξωνικό. Ο Κύκλος της Μπουργουνδίας προσαρτήθηκε στη Φράνσα το 1801. Το Βασίλειο της Βοεμίας, η Μοραβία, το Δουκάτο της Σλεζίας (Πρεσλάβη) και άλλες μικρότερες επαρχίες δεν συνιστούν κύκλο αλλά χωριστά τμήματα.

Εμφανίσεις του όρου "Αλεμανία"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Φατζέας Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1760
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "Αλεμανία":
  309 , 310 , 313 , 322 , 323