Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: κομήται
Ορισμός: αστέρες που υλικό αίτιό τους είναι ένα εν δυνάμει πυρ, η καπνώδης αναθυμίασις (υπέκκαυμα), που δημιουργεί στη φαντασία μας την εικόνα της κόμης. Ποιητικό τους αίτιο θεωρείται η κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Είδη τους είναι ο αστέρας κομήτης (όταν η αναθυμίαση είναι ομοιογενής και σφαιροειδής,) και ο πωγωνίας (όταν η αναθυμίαση είναι επιμήκης). Και τα δύο αποκαλούνται εξ ίσου με το κοινό όνομα κομήτες.

Εμφανίσεις του όρου "κομήται"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κομήται":
  251 , 265 , 266 , 267 , 268 , 270
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κομήται":
  703 , 747 , 748 , 749 , 757 , 764 , 765 , 768