Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: όροι
Ορισμός: (κινήσεως απλής): είναι οι νόμοι που διέπουν την απλή (ευθύγραμμη- ισοταχή) κίνηση των σωμάτων. Α) Κάθε κινούμενο σώμα διατηρεί σταθερή την ταχύτητα και τη διεύθυνσή του, αν δεν επηρεαστεί από καμμιά εξωτερική αιτία (δύναμη). Β) Το αποτέλεσμα της κίνησης (ταχύτητα – διεύθυνση) είναι ανάλογο προς την αιτία που την προκαλεί. Γ) Η αντενέργεια ενός σώματος (αντίσταση) είναι ίση προς την ενέργεια (δύναμη) ενός άλλου σώματος πάνω σ’ αυτό. Διατυπώθηκαν από τον Νεύτωνα.

Εμφανίσεις του όρου "όροι"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όροι":
  636