Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: σώματα
Ορισμός: είναι όσα αποτελούνται από υλικά μόρια. Κοινές ιδιότητες των σωμάτων είναι η έκταση, το σχήμα, η διαίρεση, το πορώδες, το αδιαχώρητο, η ελαστικότητα, η κίνηση, η βαρύτητα, η αδράνεια. Το σώμα έχει τρεις διαστάσεις, πλάτος, βάθος, μήκος. Η ύπαρξη των σωμάτων αποδεικνύεται δια των αισθητηρίων (παρατήρηση – πείραμα) και όχι γεωμετρικώς. Διακρίνονται τα σώματα σε φυσικά, μεταφυσικά, μαθηματικά, απλά, μικτά, απλούστατα, άψυχα, έμψυχα, αισθητικά, λογικά, παθητά, απαθή.

Εμφανίσεις του όρου "σώματα"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  107 , 111 , 2 , 121 , 123 , 124 , 125 , 129 , 130 , 4 , 141 , 142 , 143 , 144 , 167 , 175 , 180 , 184 , 185 , 190 , 193 , 196 , 199 , 200 , 202 , 205 , 207 , 11 , 209 , 210 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 220 , 221 , 222 , 223 , 229 , 231 , 234 , 235 , 238 , 240 , 250 , 255 , 256 , 258 , 273 , 277 , 18 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 290 , 303 , 308 , 310 , 312 , 314 , 22 , 318 , 320 , 326 , 331 , 332 , 333 , 337 , 338 , 341 , 342 , 348 , 353 , 359 , 364 , 366 , 369 , 370 , 371 , 372 , 374 , 375 , 376 , 377 , 380 , 387 , 388 , 389 , 392 , 393 , 395 , 400 , 402 , 403 , 404 , 406 , 407 , 408 , 409 , 410 , 412 , 41 , 42 , 43 , 52 , 54 , 71
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  7 , 41 , 43 , 44
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  523 , 533 , 549 , 565 , 570 , 571 , 574 , 576 , 584 , 608 , 643 , 645 , 662 , 663 , 667 , 675 , 677
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  100 , 106 , 134 , 144 , 149 , 153 , 160 , κ´ , 193 , 218 , 242 , 247 , 1 , 257 , δ´ , 337 , 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363 , 364 , 365 , 366 , 367 , 368 , 369 , 370 , 371 , ε´ , 372 , 376 , 377 , 378 , 386 , 15 , 411 , 412 , 413 , 425 , 427 , 428 , 429 , 436 , 444 , 446 , 21 , 464 , 465 , 467 , στ´ , 482 , 483 , 496 , 498 , 507 , 515 , 521 , 532 , 30 , 556 , 560 , ζ´ , 33 , 579 , 581 , 34 , 582 , 584 , 586 , 587 , 588 , 35 , 36 , 38 , 626 , 39 , 637 , 646 , 44 , 45 , 48 , 49 , 60 , 61 , 63 , 64
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  84 , 89 , 104 , 110 , 124 , 160 , 200 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 7 , 240 , 10 , 266 , 275 , 278 , 287 , 13 , 17 , 19 , 364 , 24 , 25 , 26 , 30 , 465 , 474 , 49 , 62 , 72 , 73
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  106 , 111 , 77
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  7 , 175 , 56 , 63 , 24 , 101 , 118 , 150 , 40 , 41 , 62 , 63 , 79 , 54
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  84 , 85 , 87 , 90 , 91 , 93 , ια´ , 97 , 102 , 103 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 120 , 121 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 143 , ιστ´ , 144 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9 , 10 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 29 , 31 , 32 , 34 , 35 , 36 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , ζ´ , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 64 , 65 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , θ´ , 75 , 76 , 79 , 80 , 82
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  88 , 92 , 93 , 94 , 100 , 101 , 102 , 106 , 114 , 115 , 116 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 124 , 128 , 130 , 131 , 132 , 140 , 141 , 142 , 143 , 154 , 157 , 158 , 160 , 161 , 163 , 166 , 168 , 169 , 170 , 173 , 177 , 178 , 186 , 8 , 190 , 191 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 9 , 198 , 199 , 206 , 209 , 211 , 212 , 214 , 216 , 11 , 219 , 220 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 20 , 22 , 24 , 28 , 39 , 46 , 57 , 73 , 75 , 76 , ζ´ , 79 , 80 , 81 , 82 , 86 , 87
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  93 , 100 , 105 , 119 , 128 , 138 , 142 , 148 , 149 , 158 , 164 , 170 , 172 , 175 , 13 , 17 , 24 , 27 , 30 , 39 , 46 , 50 , 58 , 59 , 60 , 61 , 64 , 65 , 66 , 73 , 81 , 82 , 2
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 93 , 94 , 95 , 96 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 106 , 109 , 110 , 111 , 112 , 114 , 115 , 116 , 117 , 120 , 121 , 123 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 135 , 136 , 139 , 140 , 150 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 165 , 166 , 167 , 169 , 171 , 174 , 176 , 183 , 185 , 188 , 189 , 190 , 195 , 197 , 201 , 202 , 204 , 205 , 206 , 207 , 209 , 213 , 214 , 218 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 235 , 236 , 240 , 242 , 243 , 244 , 247 , 249 , 251 , 252 , 253 , 254 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 270 , 271 , 272 , 273 , 279 , 280 , 281 , 283 , 285 , 288 , 289 , 295 , 310 , 320 , 321 , 322 , 323 , 326 , 328 , 329 , 331 , 333 , 336 , 337 , 338 , 340 , 342 , 345 , 346 , 347 , 348 , 349 , 414 , 26 , 29 , 30 , 31 , 48 , 49
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 93 , 105 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 128 , 129 , 130 , 132 , 133 , 134 , 136 , 137 , 163 , 167 , 4 , 181 , 182 , 5 , 190 , 9 , 10 , 237 , 242 , 243 , 244 , 246 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 12 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 13 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 273 , 14 , 15 , 286 , 287 , 288 , 293 , 16 , 295 , 296 , 297 , 300 , 17 , 308 , 18 , β´ , δ´ , η´ , 20 , 25 , 26 , 28 , 30 , 31 , 32 , 36 , 38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 44 , 46 , 47 , 48 , 50 , 53 , 61 , 62 , 63 , 64 , 66 , 67 , 69 , 70 , 71 , 73 , 78 , 79 , 84
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1767
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  125 , 154 , 258 , 261 , 262 , 59
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  134 , 172 , 180 , 224 , 228 , 240 , 241 , 243 , 67 , 68 , 74
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  8 , 99 , 100 , 103 , 107 , 109 , 114 , 135 , 138 , 139 , 140 , 141 , 145 , 146 , 152 , 153 , 154 , 157 , 165 , 166 , 170 , 171 , 172 , 179 , 180 , 181 , 182 , 196 , 203 , 207 , 19 , 211 , 212 , 215 , 20 , Πίναξ των εν τη Κοσμολογία περιεχομένων κεφαλαίων , 21 , 24 , 25 , 39 , 41 , 42 , 48 , 61 , 75 , 79 , 86 , 87 , 88 , 91 , 92 , 94 , 95 , 97
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  ι´ , 65 , 66 , 67 , 71 , 72 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 89 , 90 , 91 , 97 , 99 , 100 , 103 , 106 , 108 , 110 , 113 , 118 , 119 , 120 , 126 , 131 , 132 , 134 , 136 , 137 , 146 , 149 , 152 , 158 , 161 , 168 , λστ´ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , ε´ , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 24 , 25 , 26 , 28 , 30 , 34 , 35 , 38 , 39 , 40 , η´ , 50 , 51 , 53 , 54 , 55 , 57 , 61 , 63
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  95 , 96 , 97 , 98 , 102 , 104 , 6 , 107 , 110 , 111 , 114 , 116 , 117 , 120 , 121 , 123 , 124 , 8 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 132 , 133 , 135 , 136 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 10 , 145 , 146 , 147 , 150 , 151 , 11 , 156 , 158 , 161 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 171 , 172 , 173 , 13 , 176 , 177 , 178 , 179 , 181 , 182 , 183 , 187 , 189 , 194 , 199 , 200 , 201 , 203 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 215 , 216 , 222 , 225 , 238 , 240 , 243 , 244 , 246 , 248 , 276 , 282 , 288 , 294 , 302 , 303 , 305 , 319 , 327 , 328 , 329 , 332 , 29 , 339 , 340 , 342 , 344 , 347 , 348 , 349 , 350 , 352 , 353 , 354 , 356 , 357 , 361 , 362 , 32 , 365 , 368 , 33 , 34 , 388 , 35 , 397 , 399 , 37 , 422 , 38 , 431 , 41 , 42 , 44 , 45 , 46 , 48 , 50 , 53 , 56 , 57 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 72 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 90 , 93 , 94
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώματα":
  93 , 94 , 106 , 110 , 117 , 120 , 140 , 6 , 142 , 144 , 146 , 152 , 154 , 155 , 8 , 167 , 171 , 173 , 174 , 175 , 12 , 15 , 19 , 20 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 47 , 49 , 51 , 55 , 62 , 65 , 66 , 67 , 68 , 73 , 74 , 79 , 90