Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: βελόνη
Ορισμός: είναι λεπτή μαγνητισμένη χαλυβδίνη ράβδος μήκους 3 - 6 δακτύλων, στο μέσον πλατύτερη, που στηρίζεται οριζόντια σε κατακόρυφο άξονα στο μέσον της. Ο άξονας στήριξης βρίσκεται στο κέντρο πυξίδας στην οποία αναγράφονται τα τέσσερα αρχικά σημεία του κόσμου και όσα υπάρχουν μεταξύ αυτών. Είναι χρήσιμη στη ναυσιπλοϊα

Εμφανίσεις του όρου "βελόνη"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βελόνη":
  218 , 220 , 224 , 225 , 226 , 227
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βελόνη":
  114 , 115 , 116 , 117 , 139 , 51 , 52