Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: Αρκτική Γη
Ορισμός: ονομάζεται η έκταση που βρίσκεται κάτω από τον Αρκτικό Πόλο ή πλησίον αυτού. Σ’ αυτήν ανήκουν οι επαρχίες: Γρουλανδία, Σπιτζβούργα, Νέα Ζέμβλα, Τέρρα Ιέσσο, Νέα Δανιμάρκα, Νορτουάλλες, Σουτουάλλες, Νέα Αλβίων, Κουϊβίρα, Φρισλάνδα, Τούλε. Μόνο τα ονόματα των επαρχιών μας είναι γνωστά σήμερα και τίποτε περισσσότερο, αν και υπάρχουν συγγραφείς που μιλούν γι’ αυτές διεξοδικά, σαν να περιγράφουν την πατρίδα τους.

Εμφανίσεις του όρου "Αρκτική Γη"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Φατζέας Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1760
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "Αρκτική Γη":
  122 , 123 , 124