Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αδράνεια
Ορισμός: δύναμη ή ιδιότητα των υλικών μορίων των σωμάτων (στερεών – ρευστών), ανάλογη προς την ύλη (όγκο) τους, με την οποία κάθε σώμα διατηρεί την ιδιαίτερη κινητική του κατάσταση (της κίνησης ή ηρεμίας) αμετάβλητη. Ο όρος δηλώνει την αδυναμία της ύλης να μεταβάλλει αφ’ εαυτής την κινητική της κατάσταση και χαρακτηρίζεται ως δύναμις παθητική ή αντενέργησις. Δεν οφείλεται στη βαρύτητα.

Εμφανίσεις του όρου "αδράνεια"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αδράνεια":
  90 , 109 , 124 , 8 , 9 , 19 , α´ , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 72