Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: οξυγόνον
Ορισμός: σώμα απλό ελεύθερο στη φύση, άγνωστο στους παλαιότερους. Ονομάζεται έτσι διότι γεννά οξέα και προκαλεί καύση. Οξύ - όξινο - δεν είναι ποτέ ένα σώμα, αν δεν απορροφήσει οξυγόνο. Ενωμένο με το πυρ αποτελεί τη βάση του οξυγονικού ή καθαρού, ζωτικού αέρα.ή ζείδωρου (συστατικό του ατμοσφαιρικού αέρα, απαραίτητο για την αναπνοή και τη διατήρηση της φλόγας). Αντιδιαστέλλεται προς τον άζωτο αέρα.

Εμφανίσεις του όρου "οξυγόνον"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "οξυγόνον":
  88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 98 , 99 , 113 , 126 , 127 , 128 , 131 , 134
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "οξυγόνον":
  90 , 91 , 92 , 93 , 95 , 96 , 97 , 100 , 101 , 102 , 105 , 112 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 138 , 140 , 141 , 143 , 144 , 145 , 147 , 149 , 150 , 152 , 153 , 155 , 157 , 160 , 161 , 162 , 170 , 171 , 187 , 192 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 213 , 237 , 241 , 253 , 254 , 255 , 259 , 267 , 271 , 272 , 275 , 280 , 281 , 282 , 283 , 285 , 286 , 287 , 289 , 291 , 292 , 295 , 300 , 301 , 306 , 307 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 , 315 , 318 , 319 , 328 , 332 , 335 , 338 , 342 , 346 , 353 , 356 , 366 , 367 , 384 , 385 , 387 , 388 , 401 , 404 , 406 , 505 , 506 , 509 , 515 , 567 , 602 , 603 , ε´