Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ανέμων διαίρεσις κατά τα μέρη του Κόσμου
Ορισμός: κατά τα μέρη του κόσμου: σύμφωνα με τους παλαιούς φυσιολόγους, οι κύριοι άνεμοι είναι δύο: βορράς και νότος. Κατά τους μεταγενέστερους είναι τέσσερις, όσα και τα μέρη του κόσμου: ο απηλιώτης στην ισημερινή ανατολή, ο ζέφυρος στην ισημερινή δύση, ο βορράς στο βορρά και ο νότος στο νότιο πόλο. Κάποιοι θεωρούν τους ανέμους οκτώ (βορράς, καικίας, απηλιώτης, εύρος, νότος, λίβας, ζέφυρος, θρασκίας). Άλλοι δώδεκα, παρεμβάλλοντας μεταξύ βορρά και καικία τον μέσο, μεταξύ εύρου και νότου τον ευρόνοτο, μεταξύ νότου και λίβα τον λιβόνοτο, μεταξύ θρασκία και βορρά τον απαρκτία. Κάποιοι πρόσθεσαν άλλους τέσσερις: τον φοινικία (μετά τον ευρόνοτο), τον ζεφυρόνοτο (μετά τον λιβόνοτο), τον αργέστη (μετά το ζέφυρο), τον θρασκιοζέφυρο (μετά τον αργέστη), φτάνοντας έτσι στους δεκαέξι. Οι άνεμοι διακρίνονται επίσης σε αρκτικούς, μεσημβρινούς, δυτικούς, ανατολικούς, γενικούς, ετησίες, περιοδικούς, χωρικούς, εκνεφίες, εξυδρίες, πρόδρομους, τυφώνες.

Εμφανίσεις του όρου "ανέμων διαίρεσις κατά τα μέρη του Κόσμου"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ανέμων διαίρεσις κατά τα μέρη του Κόσμου":
  143 , 145 , 146