Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ουράνια
Ορισμός: (σώματα):είναι το σύνολο των απλανών, κατεστηριγμένων ή ακίνητων αστέρων, που διατηρούν μια σταθερή θέση στον ουρανό και των κινητών, πλανητών, πλανωμένων ή κινουμένων, που δεν μένουν στην αυτή θέση, αλλά κινούνται από δυσμών προς ανατολάς.

Εμφανίσεις του όρου "ουράνια"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ουράνια":
  10 , 13