Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: γένεσις
Ορισμός: στην αριστοτελική φιλοσοφία ο όρος δηλώνει τη μεταβολή εκ του μη όντος (δυνάμει ον) στο ον (ενεργεία ον). Αντιδιαστέλλεται προς τη φθορά, που ορίζεται ως η μεταβολή από το ον στο μη ον. Η ύλη ως υπόστρωμα των όντων, προϋπάρχει απροσδιόριστη, χωρίς ποιότητες. Μέσω του είδους αποκτά συγκεκριμένη ύπαρξη. Το πέρασμα από τη δυνάμει στην ενεργεία κατάσταση της ύλης είναι η απλή γένεση.

Εμφανίσεις του όρου "γένεσις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "γένεσις":
  ιγ´ , 158 , 171 , κα´ , 179 , 180 , 182 , 183 , 184 , 327 , 344 , 402 , 403 , 404 , 406 , 407 , 412 , 413 , 414 , 417 , 418 , 419 , 420 , 421 , 422 , 519 , 31 , 558 , 32 , 588 , 589 , 602 , 606 , 609
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "γένεσις":
  158