Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: νόμοι
Ορισμός: (κινήσεως): η διατύπωσή τους αποδίδεται στο Νεύτωνα. Θεωρούνται αμετάβλητοι, γιατί ο Θεός τους επέβαλε στη φύση. Είναι οι εξής: Α) Η αντίσταση κάθε σώματος στην αλλαγή της κινητικής του κατάστασης είναι ανάλογη του όγκου του. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται αδράνεια. Β) Κάθε μεταβολή στην κίνηση ενός σώματος είναι ανάλογη προς τη δύναμη που ενεργεί στο σώμα. Γ) Η αντενέργεια ενός σώματος (αντίσταση) είναι ίση προς την ενέργεια (δύναμη) ενός άλλου σώματος πάνω σ’ αυτό.

Εμφανίσεις του όρου "νόμοι"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "νόμοι":
  2 , 32 , 33 , 79
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "νόμοι":
  168 , 176 , 178 , 181 , 186