Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: θερμότης
Ορισμός: ποσότητα πυρός που κινείται στους πόρους και στα υλικά μόρια των σωμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο πιο θερμά τα σώματα γίνονται.

Εμφανίσεις του όρου "θερμότης"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμότης":
  23 , 27
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμότης":
  115 , 116 , 119 , 120 , 124 , 131 , 133 , 137 , 141 , 143 , 155 , 6 , 7 , 41
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμότης":
  94 , 129 , 140 , 39
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμότης":
  78 , 144 , 149
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1767
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμότης":
  182
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμότης":
  72 , 76 , 77 , 84 , 85 , 133 , 134 , 135 , 136 , 156 , 158 , 55
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμότης":
  10 , 14 , 209 , 271 , 287 , 288 , 303 , 324 , 331 , 336 , 350 , 361
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμότης":
  96 , 100 , 119 , 120 , 121 , 138 , 146 , 171 , 208 , 237 , 305 , 344 , 367 , 432 , 433 , 487 , 515 , 567 , 50 , 605 , 649 , 759 , 69 , 83 , 84 , 86 , 87