ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οδηγοί (κείμενα και άλλο βοηθητικό υλικό με οδηγίες, συμβουλές και επεξηγήσεις), με σκοπό να διευκολύνουν την αναζήτηση, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ενδεδειγμένη χρήση των πληροφοριών. Αποτελεί τη Γνωσιακή Βάση του ιστοτόπου της ΒΚΠ, που στόχο έχει να βοηθήσει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και όλους τους επισκέπτες της να χρησιμοποιούν σωστά τη Βιβλιοθήκη για την έρευνά τους, αξιοποιώντας τις κάθε είδους υπηρεσίες που προσφέρει, ψηφιακές και παραδοσιακές. Περιλαμβάνονται Συχνές Ερωτήσεις και Γλωσσάρι, συνοπτικά κείμενα και υλικό σε άλλες μορφές, δίνονται όμως και σύνδεσμοι προς αναλυτικότερες πληροφορίες και άλλες πηγές του διαδικτύου.

 

Ανοικτή Βιβλιοθήκη                               Ελεύθερα και νόμιμα ελληνικά ψηφιακά βιβλία (λογοτεχνία, θέατρο, εκπαίδευση, πολιτισμός, αρχαία…


Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ευρετήριο ψηφιοποιημένων περιοδικών Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ψηφιακή βιβλιοθήκη εφημερίδων και περιοδικού τύπου …


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών          Αφορά το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά…


Βιβλιοnet. Βιβλιογραφική βάση ηλεκτρονικών δεδομένων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ανοικτοί Ψηφιακοί Πόροι Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος…


ΔΥΑΣ. Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Δίκτυο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, το οποίο συμβάλλει στην…