Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), για την πληρέστερη κάλυψη των ερευνητικών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχει  στα μέλη της, τη δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.

Την κεντρική διαχείριση της Υπηρεσίας έχουν αναλάβει οι :

  • Καρασούλου Χρυσάνθη
  • Τσολάκου Αγγελική

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 368 8086, 210 368 8023,  210 368 8025

Κεντρικό email της Υπηρεσίας  διαδανεισμού είναι το: ill(at)lib.uoa.gr
 

Διαδικασία

Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ (διδακτικό προσωπικό, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, λοιπό προσωπικό) αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στη Bιβλιοθήκη της Σχολής της ΒΚΠ στην οποία ανήκουν.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος είναι η παρακάτω:
•    Αρχικά  πρέπει να διαπιστώσει ότι το υλικό που αναζητά δεν υπάρχει στην συλλογή της ΒΚΠ, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
•    Έπειτα αναζητά το υλικό στον κατάλογο MITOS (Ενιαίο Κατάλογο Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) ή  στον Ζέφυρο, για να εντοπίσει το βιβλίο που επιθυμεί να δανειστεί.
•    Αφού εντοπίσει το βιβλίο συμπληρώνει την αίτηση διαδανεισμού, την οποία μπορεί να υποβάλει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
-μέσω helpdesk (στη Βιβλιοθήκη Σχολής στην οποία ανήκει).
-μέσω email (στο email διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης  Σχολής στην οποία ανήκει).
-Αυτοπροσώπως στο Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης Σχολής στην οποία ανήκει.

Για να στείλετε την αίτηση  διαδανεισμού πατήστε στη βιβλιοθήκη Σχολής στην οποία ανήκετε:
•    Βιβλιοθήκη Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
•    Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
•    Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
•    Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
•    Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας
•    Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
•    Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
•    Βιβλιοθήκη Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
•    Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
•    Βιβλιοθήκη Φοιτητικών Αναγνωστηρίων της Πανεπιστημιακής Λέσχης

 Η παραλαβή των βιβλίων γίνεται με δύο τρόπους:
•    Αυτοπροσώπως από τη συνεργαζόμενη Βιβλιοθήκη.
•    Με Ταχυμεταφορική από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής του.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί αποστολή του δανειζόμενου υλικού με Ταχυμεταφορική θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση του δια ζώσης στο Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης Σχολής που ανήκει  προκαταβάλλοντας το χρηματικό ποσό για την αποστολή του υλικού από και προς την προμηθεύτρια βιβλιοθήκη. Η παραλαβή και επιστροφή του δανειζόμενου υλικού θα γίνετε στη βιβλιοθήκη της Σχολής του.

Οι χρήστες ενημερώνονται  για την παραλαβή του υλικού μέσω email ή μέσω τηλεφώνου.

Τα βιβλία επιστρέφονται την ημερομηνία που έχει καθορίσει η προμηθεύτρια Βιβλιοθήκη και αποκλειστικά στο γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης από όπου παρελήφθησαν.

Υποχρεώσεις και περιορισμοί

Οι προμηθεύτριες Βιβλιοθήκες καθορίζουν τους όρους δανεισμού και χρήσης του υλικού. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες οφείλουν να επιστρέψουν το υλικό εμπρόθεσμα και στην κατάσταση που το παρέλαβαν. Οφείλουν επίσης να χρησιμοποιήσουν το υλικό για προσωπική μελέτη και έρευνα, όπως ορίζουν οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Μέλη άλλων Βιβλιοθηκών

Τα εγγεγραμμένα μέλη άλλων Βιβλιοθηκών, προκειμένου να δανεισθούν υλικό της ΒΚΠ, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στην Υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης στην οποία είναι μέλη.

•    Οι Βιβλιοθήκες-πελάτες στέλνουν το αίτημα  διαδανεισμού στο email της Κεντρικής Υπηρεσίας διαδανεισμού της ΒΚΠ ill@lib.uoa.gr
•    Η Κεντρική Υπηρεσία Διαδανεισμού αφού επεξεργαστεί το αίτημα, το προωθεί στην βιβλιοθήκη της Σχολής της ΒΚΠ που διαθέτει το αιτούμενο υλικό και έπειτα ενημερώνεται ο χρήστης μέσω e-mail ή τηλεφωνικά.

Υποχρεώσεις και περιορισμοί

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανειζόμενου υλικού, το Γραφείο Διαδανεισμού έρχεται σε επικοινωνία με τους δανειζόμενους. Σε μη συμμόρφωσή τους, οι Βιβλιοθήκες που αιτούνται τον διαδανεισμό, οφείλουν να αναλάβουν την υποχρέωση επικοινωνίας με τα μέλη τους και να επιβάλουν τις ανάλογες κυρώσεις.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό του Διαδανεισμού