Ηλεκτρονικό μάθημα για την Ανοικτή Επιστήμη

Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link) ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό μάθημα για  την Ανοικτή Επιστήμη. Το μάθημα περιγράφει κάποιες από τις βασικές έννοιες της Ανοικτής Επιστήμης δίνοντας έμφαση σε αυτές της Ανοικτή Πρόσβασης, των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, των Ανοικτών Ερευνητικών Δεδομένων και των Αδειών Κοινής Χρήσης. Για τον σχεδιασμό του μαθήματος αξιοποιήθηκαν υπάρχοντες πόροι από διάφορες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Ανοικτή Επιστήμη, ενώ στα επόμενα βήματα σχεδιάζεται η δημοσίευση νέων εκδόσεών του με νέες ενότητες.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό, αφού παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά video και παρουσιάσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να αυτοαξιολογηθούν μέσα από τα συνοδευτικά quiz. Η διαδικασία της μάθησης είναι αυτοκαθοδηγούμενη (self-directed) και υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί μία ώρα παρακολούθησης από τους συμμετέχοντες.

Το μάθημα διατίθεται στα μέλη όλων των πανεπιστημίων της χώρας με άδεια Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές

Ειδικά για χρήστες του ΕΚΠΑ, το μάθημα είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας  eClass. Εκεί, αφού κάνετε είσοδο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, εκτελέστε αναζήτηση με τον κωδικό του μαθήματος (LIB106) και εγγραφείτε στο μάθημα ώστε να μπορέσετε να το προσπελάσετε.

  

Περίγραμμα για ένα γενικό μάθημα ως προς την Ανοικτή Επιστήμη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την Ανοικτή Επιστήμη μπορούν να αντλήσουν επιπλέον πληροφορίες από ένα γενικό περίγραμμα μαθήματος ως προς τις αρχές και τις πρακτικές της Ανοικτής Επιστήμης, όπως περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο:  

DOI

Άλλα θέματα σχετικά με την Ανοικτή Επιστήμη

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Ανοικτή Επιστήμη, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα που παρέχεται από την γνωσιακή μας βάση "ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ".

Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή θα βρείτε ένα πλήθος από συναφή θέματα που περιλαμβάνουν:

  • Δημοσιεύσεις και εκδόσεις
  • Ερευνητικά δεδομένα, ακεραιότητα, πολιτικές και αποθετήρια
  • Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και Επιστήμη των πολιτών
  • Εκπαίδευση και δεξιότητες