Βάσεις Βιβλιογραφικές και Πλήρους Κειμένου στο ΕΚΠΑ

Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζονται οι Βάσεις  (Βιβλιογραφικές και Πλήρους Κειμένου) στις οποίες έχει πρόσβαση όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ, μέσω απευθείας συνδρομών.

Academic Search Complete

Η Academic Search Complete αποτελεί μια από τις πλέον πολύτιμες και ολοκληρωμένες επιστημονικές και πολυθεματικές βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου στον κόσμο, με περισσότερα από 8.500 περιοδικά πλήρους κειμένου, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 7.300 έγκριτων περιοδικών. Εκτός από το πλήρες κείμενο, αυτή η βάση δεδομένων προσφέρει ευρετηρίαση και περιλήψεις για περισσότερα από 12.500 περιοδικά και συνολικά περισσότερες από 13.200 εκδόσεις συμπεριλαμβανομένων μονογραφιών, εκθέσεων, πρακτικών συνεδρίων κλπ. Η βάση δεδομένων διαθέτει περιεχόμενο PDF που χρονολογείται από το 1887, με την πλειοψηφία τίτλων πλήρους κειμένου σε εγγενή (με δυνατότητα αναζήτησης) μορφή PDF. Επιπλέον, παρέχονται αναφορές με δυνατότητα αναζήτησης για περισσότερα από 1.400 περιοδικά.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο, καθώς και για τους τίτλους των περιοδικών που περιέχονται στη βάση, μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης και να δείτε σχετικές πληροφορίες, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση): https://search.ebscohost.com

  

Westlaw

Η βάση Westlaw της Thomson Reuters, παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες υποθέσεις, νομοθετήματα, συνθήκες, άρθρα, περιοδικές εκδόσεις και άλλες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές νομικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο που μπορούν να διευκολύνουν το έργο του νομικού ερευνητή. 

Συνδεθείτε στη βάση

  

L' Année Philologique

Η βάση L’Année Philologique (Bibliography of the Classical World) εκδίδεται από την Société Internationale de Bibliographie Classique και είναι μια εξειδικευμένη βιβλιογραφική βάση/ευρετήριο επιστημονικών δημοσιεύσεων που καλύπτει όλες τις εκφάνσεις του αρχαίου Ελληνικού και Ρωμαϊκού πολιτισμού.

Η βιβλιογραφία εκδίδεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Η ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει όλους τους τόμους του ετήσιου ευρετηρίου, από τον τόμο 1 του 1928 και εξής.

Συνδεθείτε στη βάση

  

Atla Religion Database with AtlaSerials

Η βάση Atla Religion Database® (Atla RDB®) with AtlaSerials® (AtlaS®) συνδυάζει το κορυφαίο ευρετήριο σε άρθρα περιοδικών, κριτικές βιβλίων και συλλογές δοκίμων σε όλους τους τομείς της θρησκείας με τη διαδικτυακή συλλογή Atla που περιλαμβάνει περισσότερα από 360 σημαντικά περιοδικά σχετικά με τη θρησκεία και τη θεολογία.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο, τις θεματικές κατηγορίες που καλύπτονται, καθώς και για τους τίτλους των περιοδικών που περιέχονται στη βάση, μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://www.ebsco.com/products/research-databases/atla-religion-database-atlaserials

 

Συνδεθείτε στη βάση Atla Religion Database with AtlaSerials

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης και να δείτε σχετικές πληροφορίες, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση): https://search.ebscohost.com

  

ERIC with full text

Η βάση δεδομένων ERIC (Educational Resources Information Center) χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ για την παροχή εκτεταμένης πρόσβασης στη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την εκπαίδευση. Η ERIC παρέχει κάλυψη άρθρων περιοδικών, συνεδρίων, συναντήσεων, κυβερνητικών εγγράφων, διατριβών, εκθέσεων, οπτικοακουστικών μέσων, βιβλιογραφιών, καταλόγων, βιβλίων και μονογραφιών.

Σημειώσεις

 • Η χρονική κάλυψη του περιεχομένου της βάσης εκτίνεται από το 1966 μέχρι σήμερα
 • Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο κάποιων δημοσιεύσεων, ενδεχομένως, να εξαρτάται από την (εμπορική) διαθεσιμότητά τους

Θεματική κάλυψη

 • Εκπαίδευση για ενηλίκων, σταδιοδρομία και επαγγελματική εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική Δημοτική και προσχολική εκπαίδευση
 • Διαχείριση εκπαίδευσης
 • Ανώτερη εκπαίδευση και κολέγια
 • Εκμάθηση δεύτερης γλώσσας
 • Ειδική εκπαίδευση Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
 • Δοκιμές, μετρήσεις και αξιολόγηση

Περισσότερες πληροφορίες

 

Συνδεθείτε στη βάση (μέσω της υπηρεσίας ProQuest Search)

Συνδεθείτε στη βάση (μέσω της υπηρεσίας ProQuest Dialog)

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της ProQuest (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση): https://search.proquest.comhttps://search.proquest.com/

  

Statista

Η Statista αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών δεδομένων και δεδομένων αγοράς (statistics and market data) με πρόσβαση σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια στατιστικά στοιχεία, προβλέψεις, φακέλους, εκθέσεις και infographics σε 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές. Η πλατφόρμα συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, καταναλωτικές ιδέες, δημοσκοπήσεις και δημογραφικές τάσεις.

Η πρόσβαση παρέχεται μέσω αναγνώρισης IP διευθύνσεων και δεν απαιτείται επιπλέον εγγραφή ή κωδικοί:

 • αν έχετε πρόσβαση στη βάση αυτό φαίνεται καθώς θα μπορείτε να δείτε το μήνυμα "Welcome National & Kapodistrian University of Athens!" δίπλα στο λογότυπο της βάσης
 • επίσης. αν έχοντας πρόσβαση εγγραφείτε και σαν χρήστης κάνοντας χρήση του ιδρυματικού σας email (xxxx@uoa.gr), θα μπορείτε να κάνετε χρήση της βάσης και απομακρυσμένα.


Όλα τα δεδομένα της βάσης μπορούν να μεταφορτωθούν μέσα σε δευτερόλεπτα σε 4 διαφορετικούς μορφότυπους. Επιπλέον, κάθε φοιτητής, μέλος ΔΕΠ και μέλος του προσωπικού λαμβάνει πλήρη δικαιώματα δημοσίευσης και χρήσης των δεδομένων. Η δημιουργία αυτόματης παραπομπής περιλαμβάνεται επίσης.

Πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση της πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

Συνδεθείτε στη βάση

   

DynaMed

H βάση DynaMed του οίκου EBSCO, αποτελεί μια βάση δεδομένων πρωτοβάθμιας περίθαλψης τύπου evidence-based που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία και διατίθενται με σκοπό την ακριβή ιατρική πληροφόρηση και την υποστήριξη συγκεκριμένων αποφάσεων.

Η DynaMed περιλαμβάνει 35 ιατρικές ειδικότητες, αποτελεί εργαλείο για απεριόριστες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μέσω MicroMedex, παρέχει υλικό εκπαίδευσης ασθενών, κλινική καθοδήγηση από περισσότερους από 21.000 οργανισμούς παγκοσμίως, σχεδόν όλες τις κλινικά αποδεδειγμένες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, και διαθέτει συνδέσμους προς άρθρα πλήρους κειμένου και άλλες σημαντικές πληροφορίες.
 
Η βάση ενημερώνεται 6 φορές την ημέρα και είναι επίσης η πρώτη βάση δεδομένων κλινικής καθοδήγησης που περιλαμβάνει πληροφορίες για τον κοροναϊκό COVID-19.

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της πολυετούς συνεργασίας και ενεργού συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της, καθώς και στο πλαίσιο έμπρακτης βοήθειας στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Συνδεθείτε στη βάση

  

Medline on EBSCOhost

H βάση Medline, έχει δημιουργηθεί από τη Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί μια βιβλιογραφική βάση που περιέχει αναφορές και περιλήψεις από περιοδικά βιοϊατρικής και επιστημών υγείας που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, νοσηλευτές, ιατρούς και ερευνητές.

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της πολυετούς συνεργασίας και ενεργού συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της, καθώς και στο πλαίσιο έμπρακτης βοήθειας στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Περισσότερες πληροφορίες για τη βάση (περιεχόμενα, λίστα τίτλων, κλπ.)

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

JSTOR Arts & Sciences Collections I, II, III, IV, V, VII και ΧΙΙ

 

 

 

H βάση JSTOR, προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης σαρωμένων σελίδων και τευχών περιοδικών σχεδόν από το 1ο τεύχος τους που έχει εκδοθεί, καλύπτοντας μεγάλη ποικιλία θεμάτων και γνωστικών αντικειμένων. Βάσει της πολιτικής του JSTOR, η πρόσβαση εξασφαλίζεται όχι για τα τρέχοντα τεύχη αλλά μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα στο παρελθόν, το οποίο εκτείνεται από μερικούς μήνες έως λίγα έτη, (γνωστό και ως moving wall) το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε περιοδικό.

Συγκεκριμένα, η τρέχουσα συνδρομή μας, παρέχει πρόσβαση στις συλλογές Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VII και XII στις οποίες περιλαμβάνονται πάνω από 500 περιοδικά, καλύπτοντας διάφορες θεματικές κατηγορίες όπως οικονομικά, ιστορία, τέχνες, πολιτικές επιστήμες, γλώσσα και λογοτεχνία, εκπαίδευση,  μουσική, νομική κ.ά.

 

Συνδεθείτε στο JSTOR

American Antiquarian Archives on EBSCOhost

H συλλογή American Antiquarian Archives του οίκου EBSCO, αποτελεί ουσιαστικά τη θεματική συλλογή περιοδικών "Historical Periodicals Collection (50 Series)" της American Antiquarian Society (AAS). Η συλλογή προσφέρει πρόσβαση σε Αμερικανικές περιοδικές εκδόσεις από την εποχή του Αποικισμού μέχρι τον Εμφύλιο Πόλεμο και την Ανοικοδόμηση, εκδοθείσες μεταξύ του 1684 και του 1912.  Η συλλογή αποτελείται από μια σειρά από επιμέρους βάσεις οι οποίες καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές: γεωργία, ιστορία, εφαρμοσμένες επιστήμες και τεχνολογία, τέχνη, μουσική, εκπαίδευση, θρησκεία, επιχειρήσεις, γυναικεία ζητήματα.

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της ενεργούς συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή (επιμέρους βάσεις, λίστες τίτλων, θεματική κάλυψη, κλπ).

Συνδεθείτε στη συλλογή (μπορείτε να επιλέξετε επιμέρους ή το σύνολο των βάσεων που την απαρτίζουν)

  

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) on EBSCOhost

H βάση Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) του οίκου EBSCOευρετηριάζει βιβλία, ερευνητικές αναφορές, πρακτικά συνεδρίων και πάνω από 700 περιοδικά σχετικά με τη βιβλιοθηκονομία, την ταξινόμηση, την καταλογογράφηση, την ανάκτηση και τη διαχείριση της πληροφορίας  από τα μέσα του 1960 έως σήμερα. 

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της ενεργούς συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

GreenFILE on EBSCOhost

H βάση GreenFILE του οίκου EBSCOπαρέχει περιλήψεις και στοιχεία σε 384.000 εγγραφές σχετικά με την ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον και θέματα όπως: η ρύπανση, η υπερθέρμανση του πλανήτη, τα «πράσινα» κτίρια, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.ά. Η βάση παρέχει ευρετηρίαση σε πάνω 384.000 καταχωρήσεις, ενώ ταυτόχρονα δίνει Ανοιχτή Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσοτέρων από 4.700 καταχωρήσεων.

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της ενεργούς συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

Communication & Mass Media Complete

H βάση Communication & Mass Media Complete του οίκου EBSCOαποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για έρευνα σχετικά με την επικοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρέχει ευρετηρίαση σε αποδελτιωμένα άρθρα περισσότερων από 570 περιοδικών, ενώ περιλαμβάνει περιλήψεις και περιεχόμενα περίπου 200 ακόμα περιοδικών. Επιπλέον, η βάση προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων σε περισσότερα από 450 από τα περιοδικά αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

SPORTDiscus with full text

H βάση SPORTDiscus with Full Text του οίκου EBSCOαποτελεί την πλέον περιεκτική πηγή μελέτης για θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και την αθλητιατρική. Περιλαμβάνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε πάνω από 550 περιοδικά από το 1985 μέχρι σήμερα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

CINAHL with full text

H βάση CINAHL® with Full Text του οίκου EBSCOαποτελεί την πλέον περιεκτική πηγή μελέτης για θέματα της νοσηλευτικής και της ιατρικής επιστήμης. Περιλαμβάνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε πάνω από 610 περιοδικά από το 1981 μέχρι σήμερα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

EBSCO Συλλογή Ηλεκτρονικών Βιβλίων (eBook) Ανοιχτής Πρόσβασης

Η Συλλογή eBook Ανοιχτής Πρόσβασης της EBSCO, περιλαμβάνει πάνω από 2600 τίτλους eBook σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων, προερχόμενα από διάφορους εκδοτικούς οίκους όπως De Gruyter, Routledge, Taylor & Francis, University of Michigan Press, Amsterdam University Press κ.ά.

Λίστα Τίτλων (Excel format)

Συνδεθείτε στη Συλλογή

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

 

  

MathSciNet

 

 

 

H βάση MathSciNet της American Mathematical Society (AMS) παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε βιβλία, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων γύρω από τα Μαθηματικά και άλλες σχετικές επιστήμες. Παρέχονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία για άρθρα περιοδικών, συνεδρίων και βιβλίων καθώς και  περιλήψεις αυτών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να διατίθεται και το πλήρες κείμενο του άρθρου.

 

Συνδεθείτε στη βάση

 

Web of Science (WoS) Core Collection

 

Η πλατφόρμα Web of Science του οίκου Clarivate Analytics λειτουργεί ως ευρετήριο ετεροαναφορών (citations) και παρέχει διασυνδεδεμένη αναζήτηση σε ερευνητικά αποτελέσματα και πηγές που καλύπτουν θεματικά τις κοινωνικές, θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην περίπτωση που στα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανιστεί υλικό, στο οποίο υπάρχει ενεργή πρόσβαση σε πλήρες κείμενο (full text), γίνεται σχετική διασύνδεση μέσω της υπηρεσίας Links του Web of Science, η οποία περιλαμβάνεται στη συνδρομή μας.

 

Ειδικότερα, η συνδρομή μας, εξασφαλίζει αναζήτηση στα ακόλουθα ευρετήρια:

 

 • KCI-Korean Journal Database (1980-σήμερα), Medline (1950-σήμερα), Russian Science Citation Index (2005-σήμερα), SciELO Citation Index (1997-σήμερα), Web of Science Core Collection (Science Citation Index Expanded/Social Sciences Citation Index/Arts & Humanities Citation Index, 1975-σήμερα), Book Citation Index (Science/Social Science & Humanities, 2005-σήμερα), Conference Proceedings Citation Index™ (Science/Social Science & Humanities, 1990-σήμερα), Emerging Sources Citation Index (2015-σήμερα), Current Chemical Reactions (CCR, 1985-σήμερα), Preprint Citation Index (1991-σήμερα, παρέχει σχεδόν δύο εκατομμύρια preprints από τα αποθετήρια arXiv, bioRxiv, chemRxiv, medRxiv και Preprints.org, ενώ έγγραφα από περισσότερα από δώδεκα πρόσθετα αποθετήρια αναμένεται να προστεθούν καθ' όλη τη διάρκεια του 2023)

 

Δείτε ακόμα:

Συνδεθείτε στη βάση

 

InCites JCR & ESI


 

Σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Web of Science, μέσω του οίκου Clarivate Analytics, παρέχεται πρόσβαση σε δύο ακόμα βάσεις/εργαλεία αξιολόγησης της έρευνας με βάση τις ετεροαναφορές (citations).

 

 • InCites Journal Citation Reports (JCR) - Επιτρέπει την αξιολόγηση και σύγκριση επιστημονικών περιοδικών χρησιμοποιώντας δεδομένα από περίπου 12.000 επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά, καθώς και από πρακτικά συνεδρίων προερχόμενα από πάνω από 3.000 εκδότες σε περισσότερες από 60 χώρες. Καλύπτει σχεδόν όλες τις επιμέρους θεματικές κατηγορίες στους τομείς των θετικών επιστημών της τεχνολογίας και των κοινωνικών επιστημών.

  

 • InCites Essential Science Indicators (ESI) -  Αποτελεί μια μοναδική συλλογή στατιστικών και τάσεων μέσα από μετρήσεις δημοσιεύσεων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και τις αντίστοιχες σε αυτά ετεροαναφορές.

EndNote (έκδοση web/online)


 

Μέσω της συνδρομής μας στην πλατφόρμα Web of Science του οίκου Clarivate Analytics, μας παρέχεται η δυνατότητα χρήσης στη διαδικτυακή online έκδοση του εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών EndNote.

 

Το EndNote, συνεργάζεται με διαφανή τρόπο με την πλατφόρμα Web of Science και επιπλέον επιτρέπει:

 • αναζήτηση στην PubMed, τη Library of Congress και άλλες διαδικτυακές πηγές
 • εισαγωγή αναφορών και PDF από διαδικτυακές βάσεις
 • αποθήκευση μέχρι 50.000 αναφορών και 2GB συνημμένων
 • δημιουργία συνεργατικών ομάδων 
 • οργάνωση βιβλιογραφίας στο Microsoft® Word

Η πρόσβαση στο EndNote είναι εφικτή είτε μέσω της πλατφόρμας Web of Science, ή απ'ευθείας από το σύνδεσμο: http://my.endnote.com/ (σε κάθε περίπτωση απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού/registration στην πλατφόρμα με χρήση του ιδρυματικού σας email)

 

  

Δείτε ακόμη:

  

ProQuest Dissertations & Theses Global

H βάση Dissertations & Theses Global του οίκου ProQuestαποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές από όλον τον κόσμο, αρχίζοντας  χρονικά από το 1743 έως σήμερα. Σημαντικό πλήθος των έργων (κυρίως από το 1997 και έπειτα, αλλά και αρκετά πριν το 1997) παρέχεται σε ψηφιακή μορφή (full text). 

Ειδικότερα παρέχεται πρόσβαση στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

 • Business and Economics
 • Medical Sciences
 • Science
 • Technology
 • Agriculture
 • Social Sciences
 • Arts
 • Humanities

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της ProQuest (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση): https://search.proquest.com

  

ProQuest One Literature

Η βάση ProQuest One Literature του οίκου ProQuest, αποτελεί σημαντικότατη πηγή για τη γλωσσολογία και τη φιλολογία, περιλαμβάνοντας έργα σε διάφορες γλώσσες και όχι μόνο στην Αγγλική. Περιλαμβάνει 5 εκατομμύρια λογοτεχνικές αναφορές, από χιλιάδες περιοδικά, μονογραφίες, διατριβές  και πάνω από 500,000 πρωτογενή έργα συμπεριλαμβανομένων σπάνιων κειμένων, πολλαπλών εκδόσεων αλλά και μη συμβατικές πηγές όπως comics, θεατρικές παραστάσεις και αφηγήσεις συγγραφέων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της ProQuest (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση): https://search.proquest.com

Σημείωση: Είναι απαραίτητο να αποδεχτείτε cookies, captcha, κλπ. που, ενδεχομένως, θα σας ζητηθούν ακολουθώντας τους παραπάνω συνδέσμους ώστε να έχετε κανονικά πρόσβαση στις βάσεις. 

   

Reaxys

H βάση Reaxys του οίκου Elsevier, επιτρέπει την έρευνα για τη σύνθεση οργανικών και ανόργανων ενώσεων με δυνατότητα sub-structure search, reaction search & citation search και δίνει απευθείας πληροφορίες  για συνθήκες και φυσικές  σταθερές / φασματοσκοπικά δεδομένα αλλά και αναφορές από τη βιβλιογραφία συμπεριλαμβανόμενων πατεντών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με την εμπορική διαθεσιμότητα ουσιών.

Περισσότερα για τη Reaxys:

 

Συνδεθείτε στη βάση

  

WebDewey

Η βάση WebDewey,  παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση στην online έκδοση του Dewey Decimal Classification (DDC) και ειδικότερα στην τελευταία του έκδοση 23.

Η βάση αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε βιβλιοθηκονόμους, ενώ η πρόσβαση επιτυγχάνεται με χρήση συγκεκριμένων κωδικών.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

 

Βάσεις νομικών δεδομένων

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις βάσεις νομικών δεδομένων στις οποίες υπάρχει ενεργή συνδρομή μέσω της Νομικής Σχολής, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://law.lib.uoa.gr/ypiresies/baseis-nomikon-dedomenon.html

  

Βάσεις Φιλοσοφικής Σχολής

Για να ενημερωθείτε σχετικά με βάσεις στις οποίες υπάρχει απευθείας συνδρομή από Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, επισκεφτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

   

Βάσεις Σχολής Επιστημών Υγείας

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις βάσεις ιατρικών δεδομένων, στις οποίες υπάρχει ενεργή συνδρομή της Σχολής Επιστημών Υγείας, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

healthsci.lib.uoa.gr/ypiresies/baseis-dedomenon.html