Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής

   Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής (Τμήμα Θεολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας) και δημιουργήθηκε από την ενοποίηση του Ερμηνευτικού, του Ιστορικού, του Πρακτικού και του Συστηματικού Σπουδαστηρίου.

   Η Βιβλιοθήκη χρονολογείται από την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής το 1837.

   Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει τους παρακάτω τομείς:  Ιστορία Ελλάδος, Ιστορία Ορθοδόξου Εκκλησίας, Παγκόσμια Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών, Χριστιανική Αρχαιολογία, Χριστιανική Ζωγραφική, Χριστιανική Αρχιτεκτονική, Αγιολογία, Υμνολογία, Παλαιογραφία, Βυζαντινή Μουσική, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Ποιμαντική, Κατηχητική, Λειτουργική, Κανονικό Δίκαιο, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Θρησκειολογία, Ιεραποστολική, Παιδαγωγική, Ηθική, Διδακτική καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσμα άλλων επιστημονικών κλάδων που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας.

 

 

   THE LIBRARY OF THE SCHOOL OF THEOLOGY

   The Library of the School of Theology covers the needs and demands of the members (academic staff, administrative staff, undergraduate and postgraduate students) of the School of Theology of the National and Kapodistrian Univercity of Athens (NKUA).

   The Library Collection covers the following areas:  History of Orthodox Church, World History, Byzantine History, History of Slavic Churches, Cristian Archaeology, Cristian Painting, Cristian Architecture, Hagiography, Hymnology, Paleography, Byzantine Music, Old and New Testament, Pastoral, catechist, Functional, Rhetoric, Philosophy, Sociology, Psychology, Religion, Missionary, Pedagogy, Ethics, Teaching as well as a wide range of other disciplines related to the cognitive subject of Theology.

 

Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής

  • Διεύθυνση:Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, Αθήνα, Τ.Κ. 15771
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 5781-82, (+30) 210 727 5822, (+30) 210 727 5728
  • FAX:(+30) 210 7275804
  • Ωράριο:Δευτέρα - Πέμπτη: 08.00πμ - 18.00μμ, Παρασκευή 08.00πμ-16.00μμ.μμ
  • Email:theologiki(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    signal,desktop,book,archive