Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών

Γενικά

Το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήθηκε το 1997 στο πλαίσιο του Έργου του Α' ΕΠΕΑΕΚ «Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών» του Β' ΚΠΣ και συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι σήμερα, μετά το πέρας των έργων  «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών» του Β' ΕΠΕΑΕΚ και του έργου «Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

To YKB επιβλέπεται από Υπεύθυνο Λειτουργίας και συνεργάζεται άμεσα με τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, με τον εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη που είναι υπεύθυνος για θέματα Βιβλιοθηκών και με την Επιτροπή Παρακολούθησης Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ.

Εμπειρία

Το προσωπικό του ΥΚΒ διαθέτει τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση, διαχείριση και υποστήριξη δράσεων και εφαρμογών σχετιζόμενων άμεσα με το χώρο των βιβλιοθηκών, τα οποία έχουν προκύψει είτε σαν αποκτήματα ή παραδοτέα έργων είτε ως αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες (ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πέργαμος», σύστημα αυτοματοποίησης βιβλιοθήκης, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, εφαρμογές επικοινωνίας και ροών εργασίας για βιβλιοθηκονόμους, web portals κ.ά.). Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συνεχή, απρόσκοπτη και επιτυχή συνεργασία του ΥΚΒ με τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και τους υπευθύνους των τμημάτων της, καθώς και με επιμέρους υπηρεσίες του ΕΚΠΑ που ανάλογα με την περίπτωση σχετίζονται μη τις δράσεις της Βιβλιοθήκης. Στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ (www.lib.uoa.gr) ο οποίος συντηρείται από το ΥΚΒ, βρίσκονται συγκεντρωμένες οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και συντηρούνται από το προσωπικό του ΥΚΒ ειδικά, αλλά και των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ γενικότερα.

Εξοπλισμός

Το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή και την εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών σε virtual περιβάλλον server εφαρμογών υψηλής διαθεσιμότητας, υλοποιημένο κάτω από το λειτουργικό περιβάλλον της οικογένειας προϊόντων XenServer, εγκατεστημένο πάνω σε ένα server pool τεσσάρων εξυπηρετητών διασυνδεδεμένων μέσω οπτικού δίαυλου, με μονάδα αποθήκευσης σε διάταξη SAN, στο οποίο λειτουργούν όλες προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω αντίστοιχων εικονικών μηχανών, εκμεταλλευόμενες πλήρως τις δυνατότητες λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ολοκλήρωσης ΤΠΕ.

Ειδικότερα, το περιβάλλον virtualization του ΥΚΒ αποτελείται από τα ακόλουθα:

 • Τέσσερις (4) εξυπηρετητές Dell PE 2950 II με μνήμη 32GB, 2 x Quad core CPUs και δύο HBAs έκαστος.
 • Υποσύστημα αποθήκευσης DELL EMC AX4-5F με υποστήριξη τεσσάρων (4) 4Gb fiber channel θυρών ανά ελεγκτή (controller) και δύο (2) ελεγκτών ανά σύστημα. Σε αυτό είναι εγκατεστημένοι 12 δίσκοι  SAS χωρητικότητας 450GB έκαστος,  24 δίσκοι  SATA χωρητικότητας 1TB έκαστος και 24 δίσκοι  SATA χωρητικότητας 2TB έκαστος. Οι δίσκοι είναι τεχνολογίας hot-swap και είναι οργανωμένοι σε συστοιχίες (Disk Array Enclosure / DAE).
 • Τα προαναφερθέντα διασυνδέονται με οπτικό δίαυλο μέσω δύο (2) Brocade 200E FC switches (πλεοναστική διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας) σε μια διάταξη SAN(Storage Area Network). Με χρήση του λογισμικού Citrix XenServer (έκδοση 6.x), το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κάθε server, υλοποιούν ένα περιβάλλον εικονικών μηχανών (Virtual Machines - VM) με αντίστοιχα, ανά περίπτωση, λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές.

 

Επιπρόσθετα, είναι εγκατεστημένα:

 • Σύστημα cluster δύο εξυπηρετητών υψηλής διαθεσιμότητας με αυτόνομο υποσύστημα αποθήκευσης, διασυνδεδεμένα πάνω σε οπτικό δίαυλο.
 • Δευτερεύον δικτυακό υποσύστημα αποθήκευσης, τεχνολογίας Network Attached Storage(NAS).
 • Ένα πλήθος από ανεξάρτητους εξυπηρετητές για την υλοποίηση υπηρεσιών ασφαλείας, αντιγράφων, διαχείρισης φόρτου και διαθεσιμότητας (firewall, proxy κ.ά.).
 • Gigabit Ethernet Switchγια την επικοινωνία των επιμέρους υποσυστημάτων με το δίκτυο του ΕΚΠΑ και το διαδίκτυο.
 • Μονάδα παρακολούθησης χώρου (data center monitoring unit), η οποία να μπορεί να τοποθετηθεί σε τυπικό ικρίωμα (rack mounted), με ενσωματωμένους αισθητήρες παρακολούθησης μεγεθών, όπως θερμοκρασίας, υγρασίας, τάσης ρεύματος και δυνατότητες σύγχρονης (online μέσω web) και ασύγχρονης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS) καταγραφής, απεικόνισης και ενημέρωσης (alerting) της κατάστασης. 
 • Υποσύστημα λήψης αντιγράφων εφεδρείας/ασφαλείας μεγάλης κλίμακας, με στόχο τη γρηγορότερη και πιο ευέλικτη λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε δύο επίπεδα (δίσκου και ταινίας). Το υποσύστημα είναι διαθέσιμο για όλες τις εικονικές μηχανές.

Προσωπικό

 • Κώστας Βίγλας (Πληροφορικός), (+30) 210727 5617
 • Ειρήνη Λουρδή (Βιβλιοθηκονόμος), (+30) 210727 5618
 • Δημήτρης Αντωνίου (Πληροφορικός), (+30) 210727 5609

Επικοινωνία

Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 
Τ.Κ. 15784

email: ykb(at)lib.uoa.gr 
Τηλ.: (+30) 210727 5615-17-18-09

Δημοσιεύσεις και Συνέδρια

Διεθνή Συνέδρια

 • “Multi interest collections in a Digital Repository: The “Pergamos” case @ UOA”. D. Antoniou, G. Economou, I. Lourdi, C. Viglas, S. Zoi. XVI UNIVERSEUM Network Meeting, Athens, June 2015.
 • "Introducing Pergamos: A Fedora-based DL System Utilizing Digital Object Prototypes". G. Pyrounakis, K. Saidis, M. Nikolaidou, V. Karakoidas. (Demo) Proc. 10th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2006), Alicante, Spain, September 2006.
 • "Digital Object Prototypes: An Effective Realization of Digital Object Types". K. Saidis, G. Pyrounakis, M. Nikolaidou, Al. Delis. Proc. 10th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2006), Alicante, Spain, September 2006.
 • "On the Effective Manipulation of Digital Objects: A Prototype-based Instantiation Approach". K. Saidis, G. Pyrounakis, M. Nikolaidou. Proc. 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005), Vienna, Austria, September 2005.
 • "Designing an Integrated Digital Library Framework to support Multiple Heterogeneous Collections". G. Pyrounakis, K. Saidis, M. Nikolaidou, Ir. Lourdi. Proc. 8th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2004), Bath, England, September 2004.

Ελληνικά Συνέδρια

 • «Ο λαϊκός πολιτισμός στην εποχή των ΤΠΕ». Σ. Ζώη, Ειρ. Λουρδή. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Αθήνα, Ιούνιος 2016.
 • «Πολιτισμός, Ιστορία και Τεχνολογία στο σταυροδρόμι της «Περγάμου»: οι ψηφιακές συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών». Ειρ. Λουρδή, Σ. Ζώη. Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Αθήνα, Μάρτιος 2013.
 • «Αναπαράσταση και Διαχείριση Ετερογενών Ψηφιακών Συλλογών στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαμος». Γ. Πυρουνάκης, Κ. Σαΐδης, Κ. Βίγλας, Ειρ. Λουρδή, Μ. Νικολαΐδη. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, Νοέμβριος 2006.
 • «Πέργαμος: Ένα Προηγμένο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora». Γ. Πυρουνάκης, Κ. Σαΐδης, M. Νικολαΐδη. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, Δεκέμβριος 2005.
 • «Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Παραγγελίας Άρθρων Πανεπιστήμιο Αθηνών». Ειρ. Λουρδή, Π. Μπουρογιάννη, Μ. Νικολαΐδη, Γ. Πυρουνάκης. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα, Οκτώβριος 2004.
 • «Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών». Κ. Βίγλας, Ε. Λουρδή, Μ. Νικολαΐδη, Γ. Πυρουνάκης, Κ. Σαΐδης. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα, Οκτώβριος 2004.
 • «Δομές κεντρικής διαχείρισης και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών». Κ. Βίγλας, Ε. Λουρδή, Π. Μπουρογιάννη, Μ. Νικολαΐδη, Γ. Πυρουνάκης, Κ. Σαΐδης. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες, Νοέμβριος 2003.