Κατηγορίες Μελών

Ο αριθμός των βιβλίων που μπορεί να δανειστεί κάθε εγγεγραμμένο μέλος, καθώς και η διάρκεια δανεισμού (σε ημερολογιακές ημέρες) εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Εγγεγραμμένα Μέλη

Διδάσκοντες ΕΚΠΑ:

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: Μέλη ΔΕΠ (συμπεριλαμβανομένων και των ομότιμων καθηγητών), ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 407 (διδάκτορες με σύμβαση), Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Επισκέπτες Καθηγητές.

Δανείζονται 7 τεκμήρια, για 30 ημέρες, με δυνατότητα 2 ανανεώσεων (15 ημέρες ανά ανανέωση).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές:

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ, Υποψήφιοι Διδάκτορες ΕΚΠΑ, Μεταδιδάκτορες ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακοί φοιτητές Erasmus ΕΚΠΑ, μεταπτυχιακοί φοιτητές Διϊδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), καθώς και υποψήφιοι διδακτόρες, στα οποία μετέχει το ΕΚΠΑ (με έδρα σε άλλο Πανεπιστήμιο).

Δανείζονται 5 τεκμήρια, για 10 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (10 ημέρες).

Προπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ:

Δανείζονται:  5 τεκμήρια, για 5 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (5 ημέρες). Οι φοιτητές που εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις και όσοι βρίσκονται σε έτος σπουδών ≥ ν+2 μπορούν να δανειστούν επιπλέον 2 Διδασκόμενα Συγγράμματα ΔΣ, για 30 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (30 ημέρες).

Προπτυχιακοί Φοιτητές ξενόγλωσσων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής δανείζονται 7 τεκμήρια (ΞΔΣ), για 15 ή 30 ημέρες.

Φοιτητές Erasmus ΕΚΠΑ:

Δανείζονται:  5 τεκμήρια, για 5 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (5 ημέρες).  

Διοικητικό προσωπικό ΕΚΠΑ:

Δανείζονται: 5 τεκμήρια, για 10 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (10 ημέρες).

 

Εξωτερικοί χρήστες

Αφορά

●       Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας των υπολοίπων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.

●       Μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

●       Άλλους επισκέπτες

 

Οι εξωτερικοί χρήστες δεν δανείζονται αλλά μπορούν, να μελετήσουν το υλικό της Βιβλιοθήκης εντός των αναγνωστηρίων της.