Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υποστηρίζει την Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων από περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται για την Παραγγελία Άρθρων με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ενώ την κεντρική διαχείριση και υποστήριξη της υπηρεσίας έχει αναλάβει το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών. Ειδικότερα οι παραγγελίες του εσωτερικού πραγματοποιούνται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του ΕΔΕΤΒ, ενώ οι παραγγελίες του εξωτερικού πραγματοποιούνται μέσω του ΕΚΤ από την υπηρεσία της Βρετανικής Βιβλιοθήκης "British Library Document Supply Center (BLDSC)" και τη "SUBITO" (Γερμανικές Βιβλιοθήκες).

Διαδικασία

Δικαίωμα παραγγελίας άρθρων έχουν όλα τα μέλη της Bιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία παραγγελία άρθρου, πρέπει να απευθυνθείτε σε μια από τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον παρακάτω κατάλογο Βιβλιοθηκών.

Πριν επισκεφθείτε τη Βιβλιοθήκη για την παραγγελία του επιθυμητού άρθρου, θα πρέπει να έχετε ελέγξει εάν το άρθρο είναι διαθέσιμο στο ΕΚΠΑ. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε περιοδικά, τα οποία δεν εντοπίζονται στο ΕΚΠΑ, στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών. Στη συνέχεια, για δική σας διευκόλυνση, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη Φόρμα Παραγγελίας Άρθρου και εντός τριών ημερών να επισκεφθείτε την ανάλογη Βιβλιοθήκη για να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παράδοση του άρθρου γίνεται σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η παραγγελία. Ανάλογα με το κόστος της παραγγελίας, ίσως, χρειαστεί η προκαταβολή ενός ποσού.

Χρέωση και χρόνοι απόκρισης

Ο χρόνος παράδοσης για παραγγελίες Εσωτερικού, μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών (ΣΚΠ) του ΕΚΤ, εξαρτάται από τη Βιβλιοθήκη που στέλνει το άρθρο, καθώς και από τη μέθοδο αποστολής (ταχυδρομείο, e-mail, fax). Για τον λόγο αυτό, δεν παρέχεται εγγυημένος χρόνος παράδοσης. Οι ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης και το κόστος του άρθρου για κάθε μέθοδο αποστολής είναι:

Απλή διαδικασία
(ενδεικτικός χρόνος: 2-8 ημέρες)

ΣελίδεςΚόστος (EUR)
1-202,48
21-503,72
51-1006,20


Αναφορικά με την Παραγγελία Άρθρων από Βιβλιοθήκες του Εξωτερικού, ο χρόνος απόκρισης είναι 2-3 ημέρες, ενώ το κόστος εξαρτάται από τον προμηθευτή του άρθρου.

Βιβλιοθήκη
(Supplier Library)
Απλή Διαδικασία
(Standard Service)

British Library Doc. Supply Centre (BLDSC) (όλα τα γνωστικά αντικείμενα)

Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με τα copyright fees του εκδότη

SUBITO
(Γερμανικές Βιβλιοθήκες) - (όλα τα γνωστικά αντικείμενα)

€9 ή €14,50
Χρόνος αποστολής: 2-3 ημέρες