ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Παρουσίαση της Β. Στρακαντούνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ (23 και 26 Ιουνίου 2021)


Παρουσίαση της Μ. Τζιμώκα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ (23 και 26 Ιουνίου 2021).


Παρουσίαση της Ν. Ανδρούτσου στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ (23 και 26 Ιουνίου 2021).


Εγχειρίδιο Ανοικτής Επιστήμης  Καλύπτει  τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: ·         Βασικές αρχές της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science Basics) ·  …


To Foster Plus είναι μια πλατφόρμα e-learning η οποία απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την Ανοικτή Επιστήμη ή πρέπει να…


Page 1 of 2