• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΣΥΛΛΟΓΕΣ >
  • Ψηφιακές Συλλογές
  • Ιδρυματικό Αποθετήριο / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος"

Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος"

Η «Πέργαμος» αποτελεί  την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για το ΕΚΠΑ. Αποτελεί δε, την εξέλιξη του ομώνυμου και άκρως επιτυχημένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΣΨΒ).

Το ΣΨΒ «Πέργαμος», στην αρχική του μορφή, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το 2005 από την ομάδα του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών και χρησιμοποιείται για τη διατήρηση, τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη ετερογενών ψηφιακών συλλογών, οι οποίες ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» υλοποιήθηκε το 2015 και ενσωματώνει τόσο την κατάθεση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών (εργασίες που ανήκουν στην Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας») όσο και τις ψηφιακές συλλογές του παλαιού ΣΨΒ. Επιπλέον, σταδιακά, μέσω της  νέας πλατφόρμας, θα δίνεται πρόσβαση σε πρόσθετες συλλογές, καθώς και σε νέες  υπηρεσίες και λειτουργίες.  

Αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε κάποια νέα συλλογή εντός της Περγάμου, θα πρέπει να καταθέσετε στην Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, τη σχετική αίτηση.

Για γενικές πληροφορίες και απορίες περί της δημιουργίας νέας συλλογής στο σύστημα, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pergamos (at) lib.uoa.gr

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις τις ακόλουθες παλαιές ψηφιακές συλλογές, που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της νέας πλατφόρμας της Περγάμου (για την ώρα είναι διαθέσιμες και από την παλαιά πλατφόρμα):

Ψηφιακή Συλλογή Ιστορικού Αρχείου ΕΚΠΑ

Το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει περισσότερες από δύο εκατομμύρια σελίδες με δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου (Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία), Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου και των Σχολών, Έντυπα, Μητρώα φοιτητών, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Το υλικό χρονολογείται από 1837 έως το 1980.
Σύνδεση στη συλλογή

Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή Συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Λαογραφικό Αρχείο και η Μουσειακή συλλογή του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνουν: α) πλούσιο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, προϊόν επιτόπιας έρευνας, κατατεθειμένο υπό μορφή χειρογράφων στο εν λόγω Σπουδαστήριο, καθώς και β) αξιόλογη συλλογή λαογραφικών αντικειμένων (χρηστικών ή μη) της καθημερινής ζωής.
Σύνδεση στη συλλογή

Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Κωνσταντίνου Α. Ψάχου

Η συλλογή της Μουσικής Βιβλιοθήκης Κ.Α. Ψάχου περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό χειρογράφων, μεταξύ των οποίων το περίφημο Αρχείο Γρηγορίου πρωτοψάλτου, τις πρώτες εκδόσεις μουσικών βιβλίων και μουσικών θεωρητικών, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό εντύπων γενικού περιεχομένου.
Σύνδεση στη συλλογή

Συλλογή χειρογράφων του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

H συλλογή χειρογράφων του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας περιλαμβάνει χειρόγραφους κώδικες, ως επί το πλείστον εκκλησιαστικού περιεχομένου, από τον 11ο έως το 19ο αι.
Σύνδεση στη συλλογή

Συλλογή δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων

Η συλλογή περιλαμβάνει τα δημοσιευμένα εκλογικά αποτελέσματα των ελληνικών βουλευτικών και ορισμένων δημοτικών εκλογών από το 1926 έως και σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ενώ ένα μέρος αυτού προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
Σύνδεση στη συλλογή 

Αρχείο των Ελληνικών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης

Η συλλογή περιέχει ενοριακά και κοινοτικά αρχεία από σαράντα δύο ρωμαίικες κοινότητες της Κωνσταντινούπολης, καθώς και φωτογραφημένες σελίδες τεκμηρίων. Η "Πέργαμος" περιλαμβάνει μέρος του υλικού που σχετίζεται, κυρίως, με σχολεία.
Σύνδεση στη συλλογή 

Συλλογή Μουσείου Ορυκτολογίας

Το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας αποτελεί το παλαιότερο μουσείο της Ελλάδας και απαριθμεί περισσότερα από 30000 δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων, τα περισσότερα από ιστορικές τοποθεσίες, όπως την πρώην ΕΣΣΔ και την Κεντρική Ευρώπη. Η συλλογή περιλαμβάνει ψηφιακές εικόνες από εκθέματα του Μουσείου.
Σύνδεση στη συλλογή

Συλλογή Ιατρικών Εικόνων

Η συλλογή περιέχει ηλεκτρονιογραφίες υψηλής ανάλυσης από σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης, εικόνες από φωτονικό ψηφιακό μικροσκόπιο, και εικόνες συσκευών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ  (βρίσκεται υπό μεταφορά στη νέα πλατφόρμα).

Θεατρική Συλλογή

Η συλλογή περιλαμβάνει θεατρικά προγράμματα εμπορικών θιάσων, κρατικών σκηνών, έργων πρόζας, μουσικών θεάτρων και χρονικών παραστάσεων από το 1935 έως το 2005 (βρίσκεται υπό μεταφορά στη νέα πλατφόρμα).

 

Συνδεθείτε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος»