ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Γκρίζα βιβλιογραφία ανθρωπιστικών επιστημών (διατριβές, έρευνες, πρακτικά συνεδρίων, κυβερνητικά έγγραφα, κ.ά.)

Κατηγορίες Διαδικτυακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών Ανθρωπιστικές επιστήμες και Καλές Τέχνες Διπλωματικές εργασίες - Διδακτορικές διατριβές

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών         

Αφορά το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ 

CORE. The World’s largest collection of open access research papers        

Ανοιχτή πρόσβαση σε συλλογή ερευνητικών εργασιών 

DART-Europe. E-theses Portal

Ανοικτή πρόσβαση σε διατριβές που έχουν εκπονηθεί στην Ευρώπη 

Open Access Theses and Dissertations 

Διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές ανοικτής πρόσβασης που προέρχονται από κολλέγια, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο

Open Grey. System for Information on Grey Literature in Europe    

Το Σύστημα Πληροφοριών Γκρίζας Βιβλιογραφίας στην Ευρώπη, παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε διδακτορικές διατριβές, τεχνικές ή ερευνητικές εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων, επίσημες εκδόσεις, κ.ά. 

 

Τελευταία ενημέρωση: Φλεβάρης 2021