Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς και τη νομική κοινότητα, παρέχοντας στους χρήστες της εύκολη, ολοκληρωμένη πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες σε όλες τις μορφές. Επίσης, υποστηρίζει και προωθεί τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ και αναδεικνύει τον πολιτιστικό και ανθρωπιστικό ρόλο του ΕΚΠΑ, οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και δράσεις.

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν ηπειρωτικό και αγγλοσαξονικό δίκαιο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στην ελληνική, γερμανική, γαλλική, αγγλική και ιταλική, καλύπτοντας τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

 • Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Ιστορία και Θεωρία του Δικαίου
 • Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

 

Library of the School of Law 

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής / Library of the School of Law

 • Διεύθυνση:Σόλωνος 104 (είσοδος) & Μαυρομιχάλη 17-19 (έξοδος), Αθήνα, Τ.Κ. 106 80 (Κτήριο Παλαιού Χημείου ΕΚΠΑ) / 104, Solonos St. (entrance) & 17-19 Mavromichali St. (exit) (Old Chemistry Laboratory)
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 3688065, 210 3688067, 210 3688068
 • FAX:
 • Ωράριο:H Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό από Δευτέρα έως Πέμπτη 8.30–19.00 και Παρασκευή 8.30–17.00. Το ωράριο τροποποιείται κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού / Opening hours: Monday to Thursday 08:30-19.00, Friday 08:30-17:00:
 • Email:nomiki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  signal,desktop,printer,book,archive