Περί προσκτήσεων υλικού

Πολιτική προσκτήσεων υλικού

Η συλλογή των βιβλίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο μέσω αγοράς όσο και μέσω δωρεών και ανταλλαγών.

Ο εμπλουτισμός των Συλλογών, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσκτησης του Υλικού, γίνεται με βάση τα κριτήρια επιλογής Υλικού για την κάθε μία από τις τρεις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Αγορά μέσω των λειτουργικών εξόδων των Βιβλιοθηκών των Σχολών
  2. Δωρεές
  3. Ανταλλαγές

Αγορές

Οι προς αγορά τίτλοι συγκεντρώνονται από την κάθε Βιβλιοθήκη Σχολής, και αποτελούν προτάσεις τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των φοιτητών. Εν συνεχεία, οι τίτλοι αυτοί υποβάλλονται προς έγκριση στο οικείο Εφορευτικό Συμβούλιο της κάθε Βιβλιοθήκης Σχολής.

Δωρεές

Οι Βιβλιοθήκες των Σχολών του ΕΚΠΑ ενθαρρύνουν τη δωρεά προς αυτές κάθε είδους εντύπου υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της καθώς επίσης εξοπλισμού και επίπλων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των συλλογών, και γενικότερα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πολιτική δωρεών στον παρακάτω σύνδεσμο καθώς και τη διαδικασία έγκρισης τους:

Πολιτική Δωρεών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα με τις Βιβλιοθήκες Σχολών (όπου μπορείτε να επισκεφτείτε την βιβλιοθήκη της Σχολής που σας ενδιαφέρει είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά).

Ανταλλαγές

Οι Βιβλιοθήκες των Σχολών αναπτύσσουν, σχεδιάζουν και υποστηρίζουν την ανταλλαγή τακτικών ή και έκτακτων ανταλλαγών υλικού με Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ανταλλαγές δύναται να πραγματοποιεί η κάθε Βιβλιοθήκη Σχολής, είτε από πολλαπλά αντίτυπα, είτε από τις εκδόσεις του Ιδρύματος, προκειμένου να αποκτήσει εκδόσεις που δεν υπάρχουν στις συλλογές της και θεωρούνται σημαντικές.

Η τελική έγκριση των ανταλλαγών γίνεται από το οικείο Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης της Σχολής.

Νέα Αποκτήματα

Στόχος της ΒΚΠ είναι να γνωστοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα όλα τα νέα αποκτήματα, στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε χρήστης.

Για το λόγο αυτό, παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα ενημερωτικά δελτία ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο και ακολουθούν με ημερολογιακή σειρά τα υπόλοιπα:

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Απρίλιος - Ιούνιος 2022)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Iανουάριος - Μάρτιος 2022)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2021)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Απρίλιος - Ιούνιος 2021)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Ιανουάριος - Μάρτιος 2021)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2020)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Απρίλιος - Ιούνιος 2020)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Ιανουάριος - Μάρτιος 2020)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Αύγουστος - Οκτώβριος 2019)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Απρίλιος - Ιούλιος 2019)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Ιανουάριος - Μάρτιος 2019)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Απρίλιος - Ιούνιος 2018)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Μάρτιος 2018)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Φεβρουάριος 2018)

Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Ιανουάριος 2018)