ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οδηγοί (κείμενα και άλλο βοηθητικό υλικό με οδηγίες, συμβουλές και επεξηγήσεις), με σκοπό να διευκολύνουν την αναζήτηση, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ενδεδειγμένη χρήση των πληροφοριών. Αποτελεί τη Γνωσιακή Βάση του ιστοτόπου της ΒΚΠ, που στόχο έχει να βοηθήσει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και όλους τους επισκέπτες της να χρησιμοποιούν σωστά τη Βιβλιοθήκη για την έρευνά τους, αξιοποιώντας τις κάθε είδους υπηρεσίες που προσφέρει, ψηφιακές και παραδοσιακές. Περιλαμβάνονται Συχνές Ερωτήσεις και Γλωσσάρι, συνοπτικά κείμενα και υλικό σε άλλες μορφές, δίνονται όμως και σύνδεσμοι προς αναλυτικότερες πληροφορίες και άλλες πηγές του διαδικτύου.

 

Ψηφιακές βιβλιοθήκες, αποθετήρια και αρχεία ανθρωπιστικών επιστημών Βιβλία ανθρωπιστικών επιστημών Περιοδικά και εφημερίδες ανθρωπιστικών…


Δείτε τον τρόπο να περιηγηθείτε στα ράφια της Βιβλιοθήκης μέσα από τον κατάλογο OPAC


Δοκιμαστική πρόσβαση σε 3 βάσεις του εκδοτικού οίκου Oxford University Press, μέχρι 14 Ιουλίου 2020. Η πρόσβαση παρέχεται από τον ιστότοπο της κάθε…


Το Internet Archive (μη κερδοσκοπικός οργανισμός) είναι μία ελεύθερη ψηφιακή βιβλιοθήκη διαδικτυακών ιστοτόπων και άλλων πολιτιστικών αντικειμένων.…


Διαδικτυακές πηγές Académie Française. La Langue Française Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Ressources et Services. Langue Française …