Για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Οι Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) στο ΕΚΠΑ , απολαμβάνουν μια σειρά υπηρεσιών που σχετίζονται με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά στα παρακάτω εδάφια.

  

Πέργαμος

Μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πέργαμος, μπορούν οι φοιτητές να αναζητήσουν συγγράμματα τα οποία έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί, έχουν μετατραπεί σε προσβάσιμα και έχουν ενταχθεί στη Συλλογή "Προσβάσιμα Συγγράμματα". Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση παροχής υπηρεσιών σε Φοιτητές με Αναπηρία στο  ΕΚΠΑ, το ίδιο το ψηφιακό υλικό που αντιστοιχεί στα προσβάσιμα συγγράμματα δεν διατίθεται ελεύθερα μέσω της Περγάμου. Οι φοιτητές μπορούν να  προμηθευτούν τα συγγράμματα που έχουν εντοπίσει και τους ενδιαφέρουν, αφού επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Προσβασιμότητας του ιδρύματός μας.  

   

Ερμόφιλος

Η Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ, διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ, με το οποίο παρέχονται Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ. Οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στη μονάδα για την αναζήτηση ή τη δημιουργία των συγγραμμάτων που τους ενδιαφέρουν σε προσβάσιμη μορφή και στον μορφότυπο που χρειάζονται. Οι πλατφόρμες ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ  και Πέργαμος διαλειτουργούν, ενημερώνοντας κατάλληλα τη "Συλλογή Προσβάσιμων Συγγραμμάτων" στην Πέργαμο.

  

Εξειδικευμένοι σταθμοί εργασίας

Ξεκινώντας από το 1999, οι βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ προσέφεραν σε ΦμεΑ τη χρήση εξειδικευμένων σταθμών εργασίας κυρίως για άτομα με προβλήματα όρασης ή κινητικά (κυρίως στα άνω άκρα). Η εγκατάσταση και υποστήριξη των σταθμών αυτών γίνεται σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ.

  • Βιβλιοθήκες με εγκατεστημένους σταθμούς εργασίας για ΦμεΑ το δηλώνουν με την εμφάνιση σχετικού εικονιδίου στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους προς τους χρήστες (αναζητείστε τις σχετικές πληροφορίες στη λίστα με τις Βιβλιοθήκες Σχολών του ΕΚΠΑ).
  • Περισσότερες πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες με εγκατεστημένους σταθμούς εργασίας για ΦμεΑ θα βρείτε και στο σύνδεσμο: https://access.uoa.gr/libraries/

  

AMELib - Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Η AMELib η αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και αποσκοπεί στο να παρέχει προσβάσιμα (μέσω διαδικτύου) βιβλία σε όλους στους δικαιούχους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Αποτελεί, επίσης, την πρώτη προσπάθεια για συλλογικό διαδικτυακό δημόσιο κατάλογο (Οnline Public Access Catalogue - OPAC), ο οποίος να τεκμηριώνει βάσει των διεθνών προτύπων τη διαθέσιμη προσβάσιμη βιβλιογραφία στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον εν λόγω τομέα.