ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Η «Πέργαμος» αποτελεί  την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για το ΕΚΠΑ. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος»…


Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC) φέρεται ότι ξεκίνησε το 2015 και στηρίζεται στη European Data Strategy (2/2020) και στις αρχές FAIR. Το…


To 2016 δημοσιεύθηκαν οι «Κατευθυντήριες Αρχές FAIR για την διαχείριση και προστασία επιστημονικών δεδομένων». Πρόκειται για ένα σύνολο αρχών και…


Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ ο όγκος των επιστημονικών δεδομένων που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο  και την…